Forum for politisk teori 

Tid: Fredag 20.2.04, 14.15-16
Sted: Norsk Senter for Menneskerettigheter, Universitetsgt. 22-24, resepsjon 3.etasje (inngang ved Norli bokhandel.)

Stein Tønneson: Er USA – og bør USA være – en imperiemakt?

Stein Tønneson er direktør ved Institutt for Fredsforskning (PRIO). Han har forsket mye på asiatiske forhold, spesielt Sørøst-Asia og konflikten i Sør-Kina-havet.

Fredag vil han innlede til debatt om USA er – og bør være – en imperiemakt. Han tar utgangspunkt i en debatt om dette mellom Ian Ferguson og Robert Kagan i American Enterprise Institute sommeren 2003. Tønnesson diskuterer kort definisjons-spørsmålet, med referanse til Doyle, og kommenterer forholdet mellom imperium, hegemoni og dominans. Deretter gir han en oversikt over en rekke motstridende synspunkter (Kaplan, Boot, Schlesinger, Lundestad, Ikenberry, Ignatieff, Todd, Chomsky, Galtung, Hobsbawm, Hardt/Negri, Appleman Williams, Beard, Chalmers Johnson, Huntington, Nye). Tønnesson tilkjennegir dernest sitt eget syn: USA er ikke ennå - og bør ikke være – en imperiemakt, men står i fare for å bli det. Utviklingen i Irak kan få avgjørende betydning for USAs verdensrolle i det 21. århundre. Tønnesson presenterer så fire mulige scenarier for Iraks utvikling de neste 2-3 årene og hva de kan få å si for USA, Midtøsten og verden.

Det refereres til seminaret i artikkelen 'Imperiet slår tilbake' (undertittel: Er Washington det nye Rom?) av Andreas Løvold, publisert i Ny Tid 28. februar 2004 (alle rettigheter forbeholdt Ny Tid og forfatteren).