Forum for politisk teori

Tid: Onsdag 31.3.04, 14.15-16 (merk dagen) kl. 14.15 -16.00. Sted: Norsk Senter for Menneskerettigheter, Universitetsgt. 22-24, resepsjon  3.etasje (inngang ved Norli bokhandel.)

Svein Melby: USA – den nervøse stormakt?

I sin nylig utgitte bok om Bush-revolusjonen i amerikansk utenrikspolitikk forsøker Svein Melby (forsker, NUPI) å gå inn under den kulturelle huden på amerikansk utenrikspolitikk slik den har artet seg etter 11.9.2001, med bakgrunn i en innføring i visse sider ved USA´s kultur og dets utenrikspolitiske tradisjoner. Det som er skjedd, er i følge Melby at de to viktigste av USA´s utenrikspolitiske tradisjoner har fått noe redusert betydning. Den økonomisk orienterte tradisjonen, som først og fremst har latt utenrikspolitikk være et middel til å fremme økonomiske interesser, og den misjonerende idealismen, som søker å fremme USA´s i vid forstand liberale og menneskerettsorienterte ideer gjennom internasjonalt folkerettsarbeid, har i følge Melby trådt noe tilbake for en pioner-tradisjon i amerikansk kultur, som hittil ikke har hatt så sterk innflytelse i utenrikspolitikken som den har hatt generelt. Det USA som nå rettferdiggjør angrep i forkjøpet, har grepet tilbake til en æreskodeks fra det gamle Vesten der ”bakholdsangrep, å skyte folk i ryggen eller angrep på noen som ikke evner å forsvare seg, var det verste man kunne gjøre” og ”ofte ble belønnet med rask hengning.” Samarbeide vil man fortsatt, og misjonering på vegne av menneskerettigheter og demokrati er viktig for Bush-revolusjonen. Men samtidig er USA opptatt av å demonstrere politisk styrke og militær overlegenhet også overfor sine allierte, for å fjerne en hver tvil om landets besluttsomhet i forhold til dets nye fiender. Er amerikansk utenrikspolitikk blitt populistisk og trigger-happy, selv om dens grunnleggende omorientering i betydelig grad ble forberedt av intellektuelle? Er USA blitt en nervøs stormakt vi ikke lenger kan stole på? Eller har europeerne en tendens til å se på country-landet USA med europeisk adels fisefine blikk, når det dreier seg om Bush-revolusjonen? Blindes de av gamle og akk så krigerske tradisjoner, selv om for eksempel tyskerne – taperne av verdenshistoriens viktigste sivilisasjonskonflikt – nå synes å leke pasifister? Bør vi nordmenn styre unna slike tradisjoner i vårt forhold til innvandrerlandet, og lære å vurdere folkelige sider ved den nye besluttsomme amerikansk utenrikspolitikken med et feinschmeckerøre verdig det vi bruker til å høre country-musikk?

Foredraget vil kommentert av Henrik Syse, Etikkprogrammet ved UiO og PRIO.