Nasjonalt Forum for Menneskerettighetsundervisning (NFM)

Konferanse, Oslo 27.08.04

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

Universitetet i Oslo (UiO)

Program

12:15-12:25 �pning. Direkt�r Geir Ulfstein, SMR/UiO

12:25-12:45 Hvorfor et nasjonalt forum for menneskerettighetsundervisning? F�rsteamanuensis B�rd Anders Andreassen, SMR/UiO

12:45-13:30 Presentasjoner av p�g�ende undervisningstiltak fra m�tedeltakerne

13:30-13:45 Kaffepause

13:45- 14:30 Menneskerettighetsundervisning � normative og kritiske aspekter. Innledere: F�rsteamanuensis Jan Helgesen, SMR, Juridisk fakultet, UiO, og professor Bernt Hagtvet, Institutt for statsvitenskap, UiO.

14:30-15:10 Diskusjon p� bakgrunn av innledningene

15:10-15:30 Kaffepause med lett servering (frukt)

15:30-16:00 Menneskerettighetsundervisningens tannhjul � pedagogiske og didaktiske erfaringer og utfordringer Innledere (panel): L�rer Marit H�rnes, forsker Stener Ekern, SMR/UiO (sosialantropolog), og jurist NN.

16:00-16:30 Sp�rsm�l til panelet og diskusjon

16:30-17:00 Nasjonalt forums framtid. Hvordan kan et nasjonalt forum gj�res interessant og relevant? Rundebordsdiskusjon

17:00 Oppsummering og avslutning. F�rstekonsulent �yvind Henden, SMR/UiO (referent), og f�rsteamanuensis B�rd Anders Andreassen, SMR/UiO

18:00 Middag