I N V I T A S J O N


Martti Koskenniemi: The Politics of International Human Rights

Institutt for menneskerettigheter

Mandag 10 september 2001 kl 1415-1600

Det inviteres med dette til foredrag ved Institutt for menneskerettigheter, Det juridiske fakultet, Universitetet i Oslo, mandag 10 september 2001 kl. 1415-1600.

Martti Koskenniemi foreleser over temaet The Politics of International Human Rights.

Martti Koskenniemi er professor i folkerett ved Helsingfors Universitet og direktør ved Erik Castrén Institute of International Law and Human Rights, Helsingfors Universitet. Han er også Global Professor of Law ved New York University, School of Law. Martti Koskenniemis hovedarbeid From Apology to Utopia. The Structure of International Legal Argument (Helsingfors 1989) står sentralt i moderne folkerettsteori, og professor Koskenniemis idéer er en betydelig inspirasjonskilde for folkeretts- og menneskerettighetsmiljøer i land som USA, Tyskland og Storbritannia. Dette er første gang et norsk publikum får møte en av verdens ledende folkerettsteoretikere.

Arrangementet er et samarbeid mellom Institutt for menneskerettigheter og Norsk forening for internasjonal rett. Foredraget avholdes i Seminarrommet, Institutt for menneskerettigheters lokaler i Universitetsgaten 22-24 (over Norli bokhandel), Oslo sentrum. Foredraget avrundes med lettere servering i de tilstøtende lokaler.

Av praktiske grunner har vi behov for på forhånd å vite hvor mange som ønsker å komme. Påmelding skjer til Institutt for menneskerettigheters resepsjon (22 84 20 01, resepsjon@nchr.uio.no) eller til praktisk ansvarlig for arrangementet, stipendiat Marius Emberland (marius.emberland@law.ox.ac.uk), som også besvarer spørsmål i tilknytning til arrangementet. Påmeldingsfrist er 2 september 2001. Arrangementet er gratis.

Velkommen til Institutt for menneskerettigheter 10 september!