Norsk senter for menneskerettigheter - en tidslinje

1977

NOU 1977:23 «Det internasjonale menneskerettsvern» av Asbjørn Eide, med assistanse av Jan Helgesen og Aslak Leesland. Initierte det norske menneskerettighetsprosjektet

1981

NOU 1981:43 «Menneskerettigheter: behovet for informasjon, undervisning og forskning» av Asbjørn Eide og Torkel Opsahl. La grunnlag for Institutt for menneskerettigheter

1986

Stortinget vedtar at Institutt for menneskerettigheter (IMR) skal opprettes som et prosjekt under Norges allmennvitenskapelige forskningsråd

1987

IMR blir opprettet med Asbjørn Eide som leder og Torkel Opsahl som styreleder

1993

Torkel Opsahl dør, og Trond Bakkevig overtar som styreleder. 

1995

IMR blir organisert som et midlertidig tverrfaglig senter under Kollegiet ved UiO

1998

Nils A. Butenschøn overtar som direktør. 

1999

Lucy Smith blir styreleder. IMR etablerer det internasjonale MA-programmet Theory and Practice of International Human Rights blir etablert.

2000

IMR blir lagt til Det juridiske fakultet, UiO, etter en internasjonal evaluering. Association of Human Rights Institutes (AHRI) blir etablert på initiativ fra IMR. Den første av en rekke rammeavtaler med Utenriksdepartementet og senere NORAD blir signert, og bidrar til videreføring og nyetableringer innen IMR/SMRs internasjonale virksomhet.

2001

Kongelig resolusjon av 21. september 2001 gir IMR status som Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter (NI). UiO og Utenriksdepartementet inngår en finansieringsavtale knyttet til programmene

2003

IMR skifter navn til Norsk senter for menneskerettigheter (SMR)

2004

Geir Ulfstein tiltrer som direktør. MA-studiet blir to-årig. 

2005

Hans Petter Graver blir styreleder. SMR etablerer og medvirker til utdeling av et årlig stipend for menneskerettighetsjournalistikk.

2007

SMR’s 20-årsjubileum markeres

2008

Mads Andenæs tiltrer som direktør og Liv Finstad som styreleder. 

2009

Nils A. Butenschøn overtar som direktør fra januar. SMR flytter til nåværende lokaler i Cort Adelers gate 30. 

2012

Fredrik Zimmer blir ny styreleder

2014

Inga Bostad tiltrer som direktør

2015

NI blir skilt ut fra SMR, og flyttes til Stortinget

  2016  SMR-styret blir avløst av et Råd, med Jan-Paul Brekke som den første rådsleder

2017

NORDEM blir skilt ut fra SMR, og inngår i Flyktningehjelpen, de internasjonale programmene blir organisert i en nyopprettet Internasjonal Avdeling og SMR markerer sitt 30-årsjubileum

2018 Senteret går fra ansatt til valgt ledelse. Ragnhild Helene Hennum fungerer som konstituert direktør inntil Gentian Zyberi velges som ny senterleder
2019 Senteret samlokaliseres med fakultetet i Domus Juridica
2022 Bård Anders Andreassen velges som ny senterleder for 2022-2025. Et ny-organisert senterråd konstitueres. Senteret fyller 35 år og Nordic Journal for Human Rights fyller 40 år

 

 

 

 

 

 

Publisert 17. sep. 2008 15:53 - Sist endret 7. nov. 2022 12:07