Helse, miljø og sikkerhet ved Norsk senter for menneskerettigheter

Vi arbeider for å skape et best mulig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter.

Prioriterte mål for HMS-arbeidet

Vi skal prioriterer arbeidet med å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø høyt. Vår målsetting er å løse saker snarest mulig. Dette sikres blant annet igjennom:

  • tett og godt samarbeid mellom ledelsen og ansatte, verneombud og brannansvarlig,
  • gjennom tett og godt samarbeid mellom ledelse/administrasjon med Eiendomsavdeling og Entra.

Kristian Augusts gate 17

Norsk senter for menneskerettigheter holder til Domus Juridica i Kristian Augusts gate 17, 7. etasje. Alle dører er sikret med lås, som enkelt kan åpnes fra innsiden. Bygningen er i hovedsak i betong. Vinduene lar seg normalt ikke åpne.

Kontaktpersoner lokalt

Administrasjonen:

Lokale verneombud: 

  • Verneombud: Gisle Kvanvig

Kontaktpersoner sentralt

  • Lokalt Hovedverneombud ved Det juridiske fakultet Elisabeth Wenger-Hagene
  • Brannvernansvarlig er områdeleder Ken Jansen, Eiendomsavdelingen, driftsområde Sentrum

Bruk også gjerne varslingssystemene

Nødnumre

Brann: 110
Politi: 112
Ambulanse: 113 

Universitetets vakt- og alarmsentral: 22 85 66 66

 

Se også

Kriseinfo fra myndighetene

 

 

 

Publisert 20. mars 2015 13:49 - Sist endret 21. des. 2020 14:21