Helse, miljø og sikkerhet ved Norsk senter for menneskerettigheter

Vi arbeider for å skape et best mulig arbeidsmiljø for ansatte og læringsmiljø for studenter.

Prioriterte mål for HMS-arbeidet

Vi skal prioriterer arbeidet med å tilrettelegge for et godt arbeidsmiljø høyt. Vår målsetting er å løse saker snarest mulig. Dette sikres blant annet igjennom:

  • tett og godt samarbeid mellom ledelsen og ansatte, verneombud og brannansvarlig,
  • gjennom tett og godt samarbeid mellom ledelse/administrasjon med Eiendomsavdeling og Entra.

Cort Adelers gate 30

Norsk senter for menneskerettigheter holder til i leide lokaler i andre og tredje etasje, Cort Adelers gate 30. I tillegg disponerer vi ved spesielle anledninger bygningens felles auditorium i underetasjen. Andre og tredje etasje har adkomst- og rømningsveier i begge ender av den L-formede bygningskroppen. Alle dører er sikret med lås, som enkelt kan åpnes fra innsiden. Bygningen er i hovedsak i betong. Vinduene lar seg normalt ikke åpne.

Kontaktpersoner lokalt

Administrasjonen:

Lokale verneombud: 

Kontaktpersoner sentralt

  • Lokalt Hovedverneombud ved Det juridiske fakultet Elisabeth Wenger-Hagene
  • Brannvernansvarlig er områdeleder Ken Jansen, Eiendomsavdelingen, driftsområde Sentrum

Bruk også gjerne varslingssystemene

Publisert 20. mars 2015 13:49 - Sist endret 20. nov. 2018 12:45