Kontaktpersoner

Det juridiske fakultet har en HMS- og beredskapskoordinator som tar i mot henvendelser om arbeidsmiljøet. I det daglige skal henvendelser rettes hit eller til nærmeste leder.

Ansvaret for det systematiske helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet er et lederansvar på alle nivåer. HMS-saker skal forsøkes løst på lavest mulig nivå i linjen, for å tilstrebe lokal medvirkning fra de ansatte.

Organisering og roller i HMS-arbeidet er nærmere beskrevet på UiOs sider for HMS.

Publisert 26. okt. 2017 13:35 - Sist endret 28. feb. 2022 09:54