English version of this page

Menneskerettighetsmekanismer

SMR arbeider for å oppnå universell tilgang til informasjon, beskytte fundamentale friheter og redusere det eksisterende implementerinsgapet. Sivilsamfunnsengasjement og kunnskap om FNs menneskerettighetsarbeid er viktig for å holde stater ansvarlige for å oppfylle sine forpliktelser.

Human Rights Council Opens 33rd Session | by US Mission Geneva.

Hva gjør vi?

Vi arbeider for å styrke sivilsamfunnets kunnskap om FNs menneskerettighetsmekanismer som et middel for å promotere menneskerettigheter nasjonalt, samt for å styrke legitimiteten til det internasjonale menneskerettighetssystemet globalt.

Våre pågående prosjekter inkluderer kursing om FNs menneskerettighetsmekanismer for akademikere og representanter fra sivilsamfunnet i SMRs partnerland, regionale møter om FNs menneskerettighetsmekanismer, og akademisk informasjonsutveksling rundt reform av FNs menneskerettighetssystem.

Hvorfor er dette viktig?

Å styrke sivilsamfunnets bevissthet om arbeidet til FNs menneskerettighetsråd og å øke kunnskapen om FNs menneskerettighetsmekanismer er vitalt for den lokale promoteringen av menneskerettighetene. At anbefalinger fra FNs traktatorgan og periodiske landhøringer promoteres lokalt gjør sivilsamfunnet i stand til å holde myndighetene ansvarlige for sine menneskerettighetsforpliktelser. SMR arbeider for å styrke sivilsamfunnets evne til å engasjere seg i menneskerettighetsmekanismene og å følge opp implementering nasjonalt.

 

Lyst til å lære mer om vårt arbeid?

Last ned konseptnotat

 

 

Emneord: Nyheter
Publisert 22. des. 2016 16:01 - Sist endret 21. des. 2020 14:32