English version of this page

Menneskerettighetsmekanismer

Vi styrker sivilsamfunnets kunnskap om arbeidet i FNs menneskerettighetsråd for å holde myndigheter ansvarlig for sine forpliktelser.

Human Rights Council Opens 33rd Session | by US Mission Geneva.

Hva gjør vi?

Vi støtter akademikere og sivilsamfunnsrepresentanter fra våre samarbeidsland som deltar som uavhengige observatører ved FN-høringer.

Hvorfor er dette viktig?

Å styrke sivilsamfunnets kunnskap om arbeidet i FNs menneskerettighetsråd er et viktig verktøy for å fremme menneskerettighetene lokalt. Periodiske høringer gjøres på denne måten kjent i hjemlandet og borgerne får innsikt og kunnskap til å holde egne myndigheter ansvarlig.

3 utvalgte resultater:

  • Eksperter fra SMR og South East Asia Human Rights Network bidrar i arbeidet for en regional menneskerettighetsmekanisme i Sørøst-Asia og ASEAN.
  • Mer aktive endringsaktører for å sette ut i praksis FNs anbefalinger: Akademikere og sivilsamfunnsrepresentanter i SMRs samarbeidsland deltar mer aktivt i å implementere FNs menneskerettighetsanbefalinger.
  • Asiatiske menneskerettighetsforsvarere har deltatt i UPR- (Universal Periodic Review) og konvensjonshøringer av egne myndigheter og har delt informasjon inn i utdannings- og forskningsaktiviteter i hjemlandet.
Emneord: Nyheter
Publisert 22. des. 2016 16:01 - Sist endret 22. okt. 2018 11:24