English version of this page

Internasjonal avdeling

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har 30 års erfaring med å fremme menneskerettighetene gjennom kompetansebygging, kunnskapsutvikling og dialog i våre samarbeidsland. SMRs Internasjonale avdeling fremmer menneskerettighetene internasjonalt gjennom seks tematiske satsninger:

Menneskerettighets- utdanning

Øker tilgangen til menneskerettighets-kunnskap ved å tilby kurs og undervisning i menneskerettigheter og bidra til forskning.

Rettsstat og rettssikkerhet

Bygger kunnskap om menneskerettigheter hos sentrale aktører i rettskjeden for å øke beskyttelsen mot maktmisbruk og tortur.

Tros- og livssynsfrihet

 

Gjennom Oslokoalisjonen fremmer SMR tros- og livssynsfrihet gjennom kompetansebygging, dialog og samarbeid.

Menneskerettigheter og næringsliv

Styrker rettighetsbevissthet og lokal ressursforvaltning i områder preget av landkonflikter mellom bedrifter og lokalbefolkning.

Likhet og ikke-diskriminering

Styrker kunnskap om likestilling og ikke-diskriminering med vekt på rettighetene til kvinner og sårbare grupper.

Menneskerettighets- mekanismer

Støtter initiativ som engasjerer partnere og eksperter fra samarbeidsland i regionale og multilaterale prosesser.

 

Disse tematiske satsingsområdene er en videreføring av det internasjonale programarbeidet, som har pågått ved SMR i nær 30 år. Les mer om våre aktiviteter i årsrapporten for 2016 (engelsk). Vårt mål er å ha et kjønnsperspektiv i alt vårt arbeid.

Samarbeidspartnere 

Internasjonal avdeling ved SMR har et omfattende nettverk av samarbeidspartnere som inkluderer akademiske institusjoner, FN-organer og sivilsamfunnsorganisasjoner i våre samarbeidsland. Vi engasjerer myndighetsinstitusjoner for gjennomføring av internasjonale menneskerettighetsstandarder, og styrker kunnskapen om rettigheter i samfunnet. Arbeidet på Internasjonal avdeling støttes av Utenriksdepartementet.

Kontakt oss

Leder for Internasjonal avdeling: Hilde Salvesen
Menneskerettighetsutdanning: Yi Wang
Rettsstat og rettssikkerhet og/eller Indonesia: Knut D. Asplund
Tros- og livssynsfrihet: Lena Larsen
Menneskerettigheter og næringsliv: Aksel Tømte
Likhet og ikke-diskriminering: Elisabeth P. Bjørnstøl
Menneskerettighetsmekanismer og/eller Kina: Cecilie F. Bakke
Vietnam: Gisle Kvanvig

Muligheter (engelsk)

Visiting Scholar Programme, internships og MA scholarships. 

 
 

 

Arrangementer

03 sep.
Cort Adelers gate 30, Oslo, Norway
04 sep.
Cort Adelers gate 30, Oslo, Norway
05 sep.
Cort Adelers gate 30, Oslo, Norway
 

Samarbeidsland

Sørøst-Asia:

Indonesia og Vietnam (ASEAN)

Øst-Asia:

Kina

Publikasjoner (engelsk)

Oversikt over publikasjoner knyttet til Norsk senter for menneskerettigheter.