English version of this page

Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfridom

Gjennom prosjekter basert på samarbeid mellom akademikere og religiøse/samfunnsledere eller sentrale aktører, arbeider Oslokoalisjonen for å fremme frihet av religion eller tro som et felles nytte som er akseptert og omfavnet av alle overbevisninger.

Den økende betydningen av religion i politikken er en trend i mange land i verden. Situasjonen for tros- og livssynsfrihet (FORB) er mer prekær enn noen gang. Denne situasjonen har konsekvenser både for majoriteter og minoriteter og setter tonen for kommunikasjon på sosiale, kulturelle og politiske diskurs hvor spørsmål som angår FORB er grunnleggende og er heftig debattert over hele verden.

Anerkjennelse og realisering av retten til FORB i henhold til internasjonale menneskerettighetsstandarder avhenger av en rekke faktorer. To viktige faktorer er tilegnelse av kunnskap og forståelse av internasjonale menneskerettigheter, og lindring av spenninger mellom religiøse identitet og tolkning på den ene siden og internasjonale HR-standarder på den andre. OC har mye fokus på disse faktorene.

Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet (OC) er et internasjonalt program på SMR. Det er avhengig av et internasjonalt nettverk av representanter fra religiøse og andre livssyns-samfunn, frivillige organisasjoner, internasjonale organisasjoner og forskningsinstitusjoner, og også på Oslokoalisjonens eget rådgivende organ.

For mer informasjon, se de engelske hovedsidene til Oslokoalisjonen.

 

Publisert 18. aug. 2017 09:37 - Sist endret 20. apr. 2022 13:44