Nøkkeltal

Tilsette

Drygt 27 tilsette (målt i stillingsbrøkar). Om lag 55 prosent kvinner.

Dei ansatte fordel seg på tre gruppar: 

  • Vitskapelege: 12 stillingar
  • Internasjonal avdeling: 10 stillingar
  • Fellesadministrasjon: 3 stillingar

Økonomi

Totalt budsjett ca 38 mill som fordel seg på:

  • Prosjekt ca 40 mill.
  • Basis ca 18 mill.
Publisert 13. nov. 2009 15:34 - Sist endret 22. jan. 2020 09:13