English version of this page

Internasjonal avdeling

Bildet kan inneholde: himmel, lys, verden, natur, anlegg.

Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) har 30 års erfaring med å fremme menneskerettighetene gjennom kompetansebygging, kunnskapsutvikling og dialog i våre samarbeidsland. SMRs Internasjonale avdeling fremmer menneskerettighetene internasjonalt gjennom seks tematiske satsninger:

Menneskerettighetsutdanning

Øker tilgangen til menneskerettighetskunnskap ved å tilby kurs og undervisning i menneskerettigheter og å bidra til forskning.

Rettsstat og rettssikkerhet

Bygger kunnskap om menneskerettigheter hos sentrale aktører i rettskjeden for å øke beskyttelsen mot maktmisbruk og tortur.

Tros- og livssynsfrihet

Gjennom Oslokoalisjonen fremmer SMR tros- og livssynsfrihet gjennom kompetansebygging, dialog og samarbeid.

Menneskerettigheter og næringsliv

Styrker rettighetsbevissthet og lokal ressursforvaltning i områder preget av landkonflikter mellom bedrifter og lokalbefolkning.

Likhet og ikke-diskriminering

Styrker kunnskap om likestilling og ikke-diskriminering med vekt på rettighetene til kvinner og sårbare grupper.

Menneskerettighets- mekanismer

Støtter initiativ som engasjerer partnere og eksperter fra samarbeidsland i regionale og multilaterale prosesser.

Om satsingsområdene

Disse tematiske satsingsområdene er en videreføring av det internasjonale programarbeidet, som har pågått ved SMR i nær 30 år. Les mer om våre aktiviteter i årsrapporten for 2018 (engelsk). Vårt mål er å ha et kjønnsperspektiv i alt vårt arbeid.

Samarbeidspartnere 

Internasjonal avdeling ved SMR har et omfattende nettverk av samarbeidspartnere som inkluderer akademiske institusjoner, FN-organer og sivilsamfunnsorganisasjoner i våre samarbeidsland. Vi engasjerer myndighetsinstitusjoner for gjennomføring av internasjonale menneskerettighetsstandarder, og styrker kunnskapen om rettigheter i samfunnet. Arbeidet i Internasjonal avdeling støttes av Utenriksdepartementet.

Kontakt oss

Leder for Internasjonal avdeling: Zenia Chrysostomidis

Rettsstat og rettssikkerhet og/eller Indonesia: Knut D. Asplund
Menneskerettighetsutdanning: Yi Wang
Tros- og livssynsfrihet: Lena Larsen
Menneskerettigheter og næringsliv/Indonesia: Aksel Tømte (i permisjon)
Likhet og ikke-diskriminering: Elisabeth P. Bjørnstøl
Universal Principles og UNPOL-samarbeidet/politiavhør og etterforskning: Gisle Kvanvig
UNPOL og UNODC samarbeidet/politiavhør og etterforskning: Susanne H. Flølo
Intensivkurset/rettstat og rettsikkerhet: Victoria Skeie
Tros- og livssynsfrihet/Likhet og ikke-diskriminering: Jennie Holck-Clausen
FNs menneskerettighetsmekanismer: Julie Viker Aanensen

Muligheter (engelsk)

Visiting Scholar Programme, internships og MA scholarships. 

Samarbeidsland

Sørøst-Asia:

Indonesia og Vietnam (ASEAN)

Øst-Asia:

Kina

Arrangementer

11 okt.
15:30, Auditorium 2, Domus Juridica
21 okt.
22 nov.
09:00, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo
 

Publikasjoner

Oversikt over publikasjoner knyttet til Norsk senter for menneskerettigheter.