Nøkkeltal

Tilsette

Om lag 30 tilsette (målt i stillingsbrøkar). Om lag 55 prosent kvinner. Vi har også eit varierande tal gjesteforskarar.

Dei ansatte fordel seg på tre gruppar: Vitskapelege, Internasjonal avdeling, og fellesadministrasjon.

Økonomi

Totalt budsjett per 2019 ca 38 mill som fordel seg på:

  • Prosjekt ca 40 mill.
  • Basis ca 18 mill.
Publisert 13. nov. 2009 15:34 - Sist endret 19. aug. 2022 10:53