Nøkkeltal for Norsk senter for menneskerettar

Tilsette

Drygt 27 tilsette (målt i stillingsbrøkar). Om lag 55 prosent kvinner.

Dei ansatte fordel seg på tre gruppar: 

  • Vitskapelege: 13 stillingar
  • Internasjonal avdeling: 8 stillingar
  • Administrative (fellesadministrasjon): 4 stillingar

Økonomi

Totalt budsjett ca 38 mill som fordel seg på:

  • Prosjekt ca 20 mill.
  • Basis ca 18 mill.
Publisert 13. nov. 2009 15:34 - Sist endret 10. mai 2019 13:18