02

Publisert 11. mars 2010 17:28

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 18.03.10 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.