03

Publisert 29. apr. 2010 15:16

Styret kalles med dette inn til styremøte for Norsk senter for menneskerettigheter (SMR) 06.05.10 kl.0915-1200.

Sted: Seminarrommet, 2. etasje i Cort Adelersgate 30.  

Muntlig orientering ved Dekan fra Det juridiske fakultet Styremøtet åpner med at dekan Hans Petter Graver orienterer kort om fakultetets planer/tanker om styrking av rettsvitenskapelig MR-kompetanse.