Gisle Kvanvig

Prosjektleder - Internasjonal avdeling
Bilde av Gisle Kvanvig
English version of this page
Telefon +47 22842088
Mobiltelefon +47 982 34 681
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 Oslo
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Utdanning

2001 - 2002 MA International Relations and Asian Politics, The University of Queensland, Australia

1997 - 2000 BA Media and Communications, Goldsmiths College, University of London, UK

1994 Grunnfag teologi, Universitetet i Oslo

1993 Examen philosophicum, Universitetet i Oslo

Arbeidserfaring

2008 - 2010 Rådgiver i Internasjonal avdeling i Kirkens Nødhjelp med landansvar for Pakistan og Vietnam

2006 - 2007 Program manager Iraq - United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC), Amman, Jordan

2004 - 2006 Associate drug and crime control expert UNODC, Wien, Østerrike

Ansvarsområder

Leder for Vietnamprogrammet ved norsk senter for menneskerettigheter. Programmet arbeider primært med sivile og politiske rettigheter. Prosjektvirksomheten i Vietnam foregår på følgende felt:

 • Menneskerettighetsutdanning og forskning
 • Rettsstat, politireform og rettferdig rettergang
 • Frie medier og yttringsfrihet

Faglige kompetanseområder

 • Menneskerettigheter
 • Internasjonale relasjoner
 • Rettsstatstematikk, strafferetssreform
 • Politisk motivert vold og organisert kriminalitet
 • Sivil-militære relasjoner
 • Sikkerhetssektorreform
 • Godt styresett
 • Sørøst Asia

 

 

Emneord: Vietnam, Sørøst Asia, Menneskeretttigheter
Publisert 12. jan. 2011 09:35 - Sist endret 4. mai 2015 18:22