Lena Larsen

Leder - Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet
Bilde av Lena Larsen
English version of this page
Telefon 22842045
Mobiltelefon 91624823
Brukernavn

Jeg er religionshistoriker med utdannelse fra Universitetet i Oslo, Cand. Mag med fagene spansk, arabisk og kunsthistorie (1987), Cand Philol med religionshistorie og arabisk, og med avhandlingen Velkommen til en stor familie. Islam og konversjon i norsk kontekst (1995). Jeg forsvarte min doktorgradsavhandling med tittelen Islamsk rettstenkning i møte med dagliglivets utfordringer i 2011. Avhandlingen lå til grunn for boken How Muftis Think. Islamic legal Thought and Muslim Women in Western Europe (BRILL 2018). Fokus for boken er hvordan muftier tenker når de gir fatwaer som svar på kvinnerelaterte spørsmål fra muslimer i Vest-Europa.

Som leder for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet siden 1999, har jeg bidratt til utviklingen av en prinsipiell tenkning om fremme av religions- og trosfrihet: At tros- og livssynsfrihet er et gode for alle, og at ingen skal diskrimineres eller utsettes for skadelig praksis på grunn av religion eller tro; at retten til religions- og trosfrihet er knyttet til andre rettigheter på mange og hittil uutforskede felt, inkludert religionsfrihet og kjønnsrettferdighet, religionsfrihet og ytringsfrihet og religionsfrihet og barns rettigheter. Erfaring fra Oslo-koalisjonens arbeid har også lært meg akademias betydning og rolle for å fremme religions- og trosfrihet, gjennom kunnskapsbygging, publisering og kompetansebygging.

Jeg har koordinert prosjektet New Directions in Islamic Thought med anerkjente kolleger siden 2003, og var medredaktør av publikasjonene New Directions in Islamic Thought. Exploring reform and Muslim Tradition (2009), Gender and Equality in Muslim Family Law. Justice and Ethics in the Islamic Legal Process (2013) Freedom of Expression in Islam. Challenging Blasphemy and Apostasy Laws (2021). Jeg jobber for tiden med prosjektet New Directions in Islamic Thought. The best Interest of the Child.

Faglige interesser

 • Islam i Europa
 • Islamsk rettstenkning med fokus på fatwaer
 • Islam og kjønn
 • Tros-og livssynsfrihet
 • Islamsk kunst

Medlem av

 • editorial board, Journal of Muslims in Europe
 • rådgivende komite for etterutdanning av religiøse ledere, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Utvalgte forelesninger

25.-26.06.18 ‘Islam and Marriage in the West. The case of France’ at the conference Reformulating Matrimony in Islamic law. New Questions and Responses among Muslims in Europe. The Oxford Research Centre for Humanities, University of Oxford.

20.08.15: ‘Islam, Reform and Modernity. Religious Reasoning and common modern Morality’. Key note lecture in Muslim and Islam in European Modernity, research seminar at Durham university, UK.

20.08.15 Islam, 'Reform and Modernity: Religious Reasoning and Common Modern Morality'. Key note lecture at 'Muslims and Islam in European Modernity, Conference at University of Durham, August 19-20.

18.12.10 ‘Muslim and European Values: Is there a real Incompatibility?’ Conference in Barcelona by CEOM (Conseil Européen des Ouléma Marocains), Brussels, in partnership with the Union of Cultural and Islamic centres in Cataluña, Barcelona, Spain

03.12.10 Panellist with Leyla Ahmed, presented ‘The Muslim Woman and Feminism: A Voice of her own’, Feminist Forum, MIRA-senteret, Resource Centre for Migrant Women

08.09.10 ‘Hijab: A Human Right, a Symbol of Religious Identity or Suppression?’ IMDI-seminar at the launch of the report of At Home in Europe: Muslims in Europe: A Report on 11 EU Cities 26.05.10 ‘Does Religion have to be Respected?’ Cultural Complexity in the New Norway seminar, University of Oslo, House of Literature

28.07.07 ‘The Religious Pilgrim – a Muslim Perspective’ at Olsokseminaret 2007:  ‘The Pilgrim in a New Century’ (in Norwegian)

27.03.07 ‘Fiqh Facing Everyday Challenges: The Contemporary Discourse on Islam and Women in a Historical Perspective’ at ‘Problems of the Muslim World and their Treatment within the Context of Globalization’, The XIX Conference of the The Supreme Council of Islamic Affairs, Ministry of Endowment, Egypt

Emneord: Menneskerettigheter, Oslokoalisjonen, Tros- og livssynsfrihet

Publikasjoner

Muhammad Khalid Masud, Kari Vogt, Lena Larsen and Christian Moe (eds.): Freedom of Expression in Islam: Chalenging Blasphemy and Apostasy Laws. London: I.B. tauris, 2021.

Ziba Mir Hosseini; Kari Vogt, Lena Larsen and Christian Moe (eds,): Gender and Equality in Muslim Family Law. Justice and Ethics in the Islamic Legal Tradition. London: I.B. Tauris, 2013.

Kari Vogt, Lena Larsen and Christian Moe (eds,): New Directions in Islamic Thought: Exploring Reform and Muslim Tradition. London: I.B. Tauris, 2008

Tore Lindholm, W. Cole Durham, Jr., Bahia G. Tahzib-Lie (eds.) Lena Larsen and Elizabeth A. Sewell (ass. eds.): Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook. Leiden: Brill, 2004.

Artikler
”Islam i europeisk drakt” i Somaliere i Norge. Vallset: Oplandske bokforlag, 2005.

”Tekst, tolkning og sosial endring” i Hijab i Norge: Trussel eller menneskerett? Oslo: Abstrakt, 2004

”Norsk eller muslim – eller begge deler?” i Norsk tidsskrift for misjon, nr. 3/2003.

 • Larsen, Lena (2018). Mekka. Universets sentrum, lengslenes by. I Butenschøn, Nils A (Red.), Brennpunkt Midtøsten. Byene som prisme. Universitetsforlaget. ISSN 978-82-15-02812-5. s. 111–129.
 • Larsen, Lena (2017). Religionsvitenskap som metodisk tilnærming til fremme av retten til tros- og livssynsfrihet. I Lothe, Jakob (Red.), Forsking og menneskerettar. Novus Forlag. ISSN 978-82-7099-884-5. s. 131–141.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian & Mir-Hosseini, Ziba (2013). Introduction: Muslim Family Law and the Question of Equality. I Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian & Mir-Hosseini, Ziba (Red.), Gender and Equality in Muslim Family Law. I.B. Tauris. ISSN 978 1 84885 922 7. s. 1–6. doi: 10.5040/9780755609277.0005.
 • Larsen, Lena (2010). Islamic jurisprudence and transnational flows: exploring the European Council for Fatwa and Research. I Hellum, Anne; Ali, Shaheen Sardar & Griffiths, Anne (Red.), From Transnational Relations to Transnational Laws. Northern European Laws at the Cross Roads. Ashgate. ISSN 978-1-4094-1896-2. s. 139–165.
 • Larsen, Lena (2009). The Muslim Brothers in Europe: Roots and Discourse. By Brigitte Marechal. Leiden: Brill, 2008. Yearbook of Muslims in Europe. ISSN 1877-1432. s. 550–553.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2009). Can the State enforce Shari'a? A discussion in Yogyakarta. I Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (Red.), New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris. ISSN 9781845117399. s. 209–219.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2008). Introduction. I Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (Red.), New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris. ISSN 978-1-84511-739-9. s. 1–6.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2008). Can the state enforce Shari'a? - A discussion in Yogyakarta. I Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (Red.), New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris. ISSN 978-1-84511-739-9. s. 209–219.
 • Larsen, Lena (2004). Tekst, tolkning og sosial endring. I Høstmælingen, Njål (Red.), Hijab i Norge Trussel eller menneskerett?. Abstrakt forlag. ISSN 8279351558. s. 52–65.
 • Larsen, Lena (2003). Norsk eller muslim - eller begge deler? Norsk Tidsskrift for Misjon. ISSN 0029-2214.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Lena; Masud, Muhammad Khalid; Vogt, Kari & Moe, Christian (2021). Freedom of Expression in Islam. Challenging Blasphemy and Apostasy Laws. I.B. Tauris. ISBN 978-1-78453-857-6. 253 s.
 • Larsen, Lena (2018). How Muftis Think. Islamic Legal Thought and Muslim Women in Western Europe. Brill Academic Publishers. ISBN 978-90-04-36779-1.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena; Moe, Christian & Mir-Hosseini, Ziba (2013). Gender and Equality in Muslim Family Law. I.B. Tauris. ISBN 978 1 84885 922 7. 279 s.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2009). New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris. ISBN 9781845117399. 276 s.
 • Vogt, Kari; Larsen, Lena & Moe, Christian (2008). New Directions in Islamic Thought. Exploring Reform and Muslim Tradition. I.B. Tauris. ISBN 978-1-84511-739-9. 276 s.
 • Lindholm, Tore; Durham, W. Cole; Tahzib-Lie, Bahia; Sewell, Elizabeth A. & Larsen, Lena (2004). Facilitating Freedom of Religion or Belief: A Deskbook. Kluwer Academic Publishers. ISBN 90-04-13783-1. 1103 s.
 • Rasmussen, Lissi & Larsen, Lena (2004). Islam, kristendom og det moderne: en antologi. Tiderne Skifter. ISBN 87-7973-082-5. 224 s.
 • Eidsvåg, Inge & Larsen, Lena (1997). Religion, livssyn og menneskerettigheter i Norge. Universitetsforlaget, Oslo. ISBN 82-00-12779-6.

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Lena (2021). "Pisk eller gulrot til moskeene?". Avisa Vårt land.
 • Larsen, Lena (2021). Marianne Hafnor Bøe "Feminisme i islam". Nordic Journal of Religion and Society. ISSN 0809-7291. doi: 10.18261/issn.1890-7008.2021-01-05.
 • Larsen, Lena & Raadim, Kathrine (2020). Religionsfrihet som skalkeskjul for diskriminering. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Larsen, Lena (2015). Key note lecture: Islam, Reform and Modernity: Religious Reasoning and Modern Common Morality.
 • Larsen, Lena (2015). Fatwas on Spousal Roles and Rights.
 • Larsen, Lena (2015). 'Men are the protectors and maintainers of women...': Three fatwas on spousal roles and rights. I Mir-Hosseini, Ziba; Al-Sharmani, Mulki & Rumminger, Jana (Red.), Men in charge? Rethinking authority in Muslim legal tradition. Oneworld publisher. ISSN 9781780747163. s. 197–218.
 • Larsen, Lena (2014). The New Religious Intolerance. Overcoming the Politics of Fear in an Anxious Age. Nordic Journal of Human Rights. ISSN 1891-8131. 32(4), s. 406–408. doi: 10.1080/18918131.2015.957474.
 • Larsen, Lena (2013). Interpretation facing Everyday Challenges: Economy and Gender in Marriage in Islam.
 • Larsen, Lena (2012). Et paradis for alle? Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 3–3.
 • Larsen, Lena (2012). Sharia og ekteskap. Et innblikk gjennom kvinnerelaterte fatwaer.
 • Larsen, Lena (2012). A fatwa on marriage: French style.
 • Larsen, Lena (2011). Islam og utvikling av kvinners rettigheter.
 • Larsen, Lena (2011). Islam and Freedom of Religion and Belief in a Gender Perspective.
 • Larsen, Lena (2011). Mine, dine, våre verdier. Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 3–3.
 • Larsen, Lena (2006). Intervu om fatwaer og kvinner rettigheter i magasinartikkelen "Fatwafabrikken" (s. 32-39). [Avis]. Dagens Næringsliv.
 • Larsen, Lena (2006). Paneldeltagelse: Religion/livssyn og statsmakten i framtidens norske samfunn.
 • Plesner, Ingvill Thorsen & Larsen, Lena (2004). Intervju i Vårt Land med tittel 'Provoseres til å bære skaut', basert på innledninger på SMR-seminaret 'Bruk av Hijab i Norge' på Folkets Hus i Oslo 2.mars 2004. [Avis]. Vårt Land.
 • Moe, Christian; Masud, Muhammad Khalid; Vogt, Kari & Larsen, Lena (2021). Religion without Compulsion: Knowledge to Challenge Blasphemy and Apostasy Laws. Norsk senter for menneskerettigheter, UiO.
 • Larsen, Lena (2011). Islamsk rettstenkning i møte med dagliglivets utfordringer. Fatwaer som løsningsforslag for muslimske kvinner i Vest-Europa. 07-AS.
 • Plesner, Ingvill Thorsen & Larsen, Lena (2003). Teaching for Tolerance and Freedom of Religion or Belief. Report from the preparatory Seminar held in Oslo December 7.-9. 2002. The Oslo Coalition on Freedom of Religon.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 20. jan. 2009 09:28 - Sist endret 5. apr. 2022 10:22

Prosjekter