Lena Larsen

Leder - Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet
Bilde av Lena Larsen
English version of this page
Telefon 22842045
Mobiltelefon 91624823
Brukernavn

Jeg er religionshistoriker med utdannelse fra Universitetet i Oslo, Cand. Mag med fagene spansk, arabisk og kunsthistorie (1987), Cand Philol med religionshistorie og arabisk, og med avhandlingen Velkommen til en stor familie. Islam og konversjon i norsk kontekst (1995). Jeg forsvarte min doktorgradsavhandling med tittelen Islamsk rettstenkning i møte med dagliglivets utfordringer i 2011. Avhandlingen lå til grunn for boken How Muftis Think. Islamic legal Thought and Muslim Women in Western Europe (BRILL 2018). Fokus for boken er hvordan muftier tenker når de gir fatwaer som svar på kvinnerelaterte spørsmål fra muslimer i Vest-Europa.

Som leder for Oslokoalisjonen for tros- og livssynsfrihet siden 1999, har jeg bidratt til utviklingen av en prinsipiell tenkning om fremme av religions- og trosfrihet: At tros- og livssynsfrihet er et gode for alle, og at ingen skal diskrimineres eller utsettes for skadelig praksis på grunn av religion eller tro; at retten til religions- og trosfrihet er knyttet til andre rettigheter på mange og hittil uutforskede felt, inkludert religionsfrihet og kjønnsrettferdighet, religionsfrihet og ytringsfrihet og religionsfrihet og barns rettigheter. Erfaring fra Oslo-koalisjonens arbeid har også lært meg akademias betydning og rolle for å fremme religions- og trosfrihet, gjennom kunnskapsbygging, publisering og kompetansebygging.

Jeg har koordinert prosjektet New Directions in Islamic Thought med anerkjente kolleger siden 2003, og var medredaktør av publikasjonene New Directions in Islamic Thought. Exploring reform and Muslim Tradition (2009), Gender and Equality in Muslim Family Law. Justice and Ethics in the Islamic Legal Process (2013) Freedom of Expression in Islam. Challenging Blasphemy and Apostasy Laws (2021). Jeg jobber for tiden med prosjektet New Directions in Islamic Thought. The best Interest of the Child.

Faglige interesser

  • Islam i Europa
  • Islamsk rettstenkning med fokus på fatwaer
  • Islam og kjønn
  • Tros-og livssynsfrihet
  • Islamsk kunst

Medlem av

  • editorial board, Journal of Muslims in Europe
  • rådgivende komite for etterutdanning av religiøse ledere, Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo.

Utvalgte forelesninger

25.-26.06.18 ‘Islam and Marriage in the West. The case of France’ at the conference Reformulating Matrimony in Islamic law. New Questions and Responses among Muslims in Europe. The Oxford Research Centre for Humanities, University of Oxford.

20.08.15: ‘Islam, Reform and Modernity. Religious Reasoning and common modern Morality’. Key note lecture in Muslim and Islam in European Modernity, research seminar at Durham university, UK.

20.08.15 Islam, 'Reform and Modernity: Religious Reasoning and Common Modern Morality'. Key note lecture at 'Muslims and Islam in European Modernity, Conference at University of Durham, August 19-20.

18.12.10 ‘Muslim and European Values: Is there a real Incompatibility?’ Conference in Barcelona by CEOM (Conseil Européen des Ouléma Marocains), Brussels, in partnership with the Union of Cultural and Islamic centres in Cataluña, Barcelona, Spain

03.12.10 Panellist with Leyla Ahmed, presented ‘The Muslim Woman and Feminism: A Voice of her own’, Feminist Forum, MIRA-senteret, Resource Centre for Migrant Women

08.09.10 ‘Hijab: A Human Right, a Symbol of Religious Identity or Suppression?’ IMDI-seminar at the launch of the report of At Home in Europe: Muslims in Europe: A Report on 11 EU Cities 26.05.10 ‘Does Religion have to be Respected?’ Cultural Complexity in the New Norway seminar, University of Oslo, House of Literature

28.07.07 ‘The Religious Pilgrim – a Muslim Perspective’ at Olsokseminaret 2007:  ‘The Pilgrim in a New Century’ (in Norwegian)

27.03.07 ‘Fiqh Facing Everyday Challenges: The Contemporary Discourse on Islam and Women in a Historical Perspective’ at ‘Problems of the Muslim World and their Treatment within the Context of Globalization’, The XIX Conference of the The Supreme Council of Islamic Affairs, Ministry of Endowment, Egypt

Emneord: Menneskerettigheter, Oslokoalisjonen, Tros- og livssynsfrihet
Publisert 20. jan. 2009 09:28 - Sist endret 15. mars 2021 17:54