Teis Daniel Kjelling

Bilde av Teis Daniel Kjelling
English version of this page
Telefon +47 22842012
Mobiltelefon +47 90085116
Rom 241
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

 

Ansvarsområder:

Administrativ leder.

Overordnet ansvar for HR/personalstøtte, Helse-, miljø og sikkerhet (HMS).

Årsbudsjett, økonomistyring, innkjøp. Generell anvisningsmyndighet.

Strategi, årsplan.

Organisasjonsutvikling.

Oppfølging av senterrådet.

Se også administrasjonsreglementet for Det juridiske fakultet om stillingsbeskrivelse for kontorsjef.

Verv:

Medlem i senterets ledergruppe. Arbeidsgiverrepresentant i lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU).

Bakgrunn:

Lederstillinger ved Det humanistiske fakultet, UiO siden 1992.

Ulike stillinger ved Det norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning, Stortinget, KAE consultants, Universitetsbiblioteket, Universitetsforlaget.

Lærerutdanning, statsvitenskap gr.f.

Ulike kurs innen ledelse (Solstrandprogrammet, Klart lederskap), HR/personal/HMS, økonomistyring, prosjektstyring o.l.

Emneord: Organisasjonsutvikling, Økonomistyring, planarbeid, Personaladministrasjon, Adminstrativ ledelse, Budsjett, Menneskerettigheter
Publisert 13. mars 2008 11:30 - Sist endret 25. apr. 2017 10:45