Teis Daniel Kjelling

Bilde av Teis Daniel Kjelling
English version of this page
Telefon +47-22842012
Mobiltelefon +47-90085116
Rom 241
Brukernavn
Besøksadresse Cort Adelers gate 30 None 0162 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

 

Ansvarsområder:

Administrativ leder.

Overordnet ansvar for HR/personalstøtte, Helse-, miljø og sikkerhet (HMS).

Årsbudsjett, økonomistyring, innkjøp. Generell anvisningsmyndighet.

Strategi, årsplan.

Organisasjonsutvikling.

Oppfølging av senterrådet.

Se også administrasjonsreglementet for Det juridiske fakultet om stillingsbeskrivelse for kontorsjef.

Verv:

Medlem i senterets ledergruppe. Arbeidsgiverrepresentant i lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU).

Bakgrunn:

Lederstillinger ved Det humanistiske fakultet, UiO siden 1992.

Ulike stillinger ved Det norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning, Stortinget, KAE consultants, Universitetsbiblioteket, Universitetsforlaget.

Lærerutdanning, statsvitenskap gr.f.

Ulike kurs innen ledelse (Solstrandprogrammet, Klart lederskap), HR/personal/HMS, økonomistyring, prosjektstyring o.l.

Emneord: Organisasjonsutvikling, Økonomistyring, planarbeid, Personaladministrasjon, Adminstrativ ledelse, Budsjett, Menneskerettigheter
Publisert 13. mars 2008 11:30 - Sist endret 25. apr. 2017 10:45