Teis Daniel Kjelling

Kontorsjef - Fellesadministrasjon
Bilde av Teis Daniel Kjelling
English version of this page
Telefon +47 22842012
Mobiltelefon +47 90085116
Rom 7120, plass 1
Brukernavn
Besøksadresse Domus Juridica 7.et. Kristian August gate 17 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 Oslo

Ansvarsområder

 • Administrativ leder.
 • Overordnet ansvar for HR/personalstøtte, Helse-, miljø og sikkerhet (HMS).
 • Budsjett, økonomistyring, innkjøp. Generell anvisningsmyndighet.
 • Strategi, årsplan.
 • Organisasjonsutvikling.
 • Oppfølging av senterrådet og interne utvalg. 
 • Se også administrasjonsreglementet for Det juridiske fakultet om stillingsbeskrivelse for kontorsjef.

Verv

 • Medlem i senterets ledergruppe.
 • Arbeidsgiverrepresentant i lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU).

Bakgrunn

 • Lederstillinger ved UiO siden 1992.
 • Tidligere arbeidet for Det norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning, KAE consultants, Universitetsbiblioteket, Universitetsforlaget, Stortinget.
 • Lærerutdanning, statsvitenskap gr.f.
 • Solstrandprogrammet, Klart lederskap, HR/personal, HMS, økonomistyring, prosjektledelse m.m.
Emneord: Adminstrativ ledelse, Personaladministrasjon, Økonomistyring, Organisasjonsutvikling, planarbeid, Menneskerettigheter, Budsjett

Publikasjoner

Fant ingen resultater i Cristin

Publisert 13. mars 2008 11:30 - Sist endret 15. mars 2022 09:01