Teis Daniel Kjelling

Bilde av Teis Daniel Kjelling
English version of this page
Telefon +47 22842012
Mobiltelefon +47 90085116
Brukernavn
Besøksadresse Plass 1 rom 7221 Domus Juridica 7.et. Kristian August gate 17 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

 

Ansvarsområder:

Administrativ leder.

Overordnet ansvar for HR/personalstøtte, Helse-, miljø og sikkerhet (HMS).

Budsjett, økonomistyring, innkjøp. Generell anvisningsmyndighet.

Strategi, årsplan.

Organisasjonsutvikling.

Oppfølging av senterrådet og interne utvalg. 

Se også administrasjonsreglementet for Det juridiske fakultet om stillingsbeskrivelse for kontorsjef.

Verv:

Medlem i senterets ledergruppe.

Arbeidsgiverrepresentant i lokalt arbeidsmiljøutvalg (LAMU).

Bakgrunn:

Lederstillinger ved Det humanistiske fakultet, UiO, siden 1992.

Ulike stillinger ved Det norske Nobelinstitutt, Institutt for fredsforskning, KAE consultants, Universitetsbiblioteket, Universitetsforlaget, Stortinget.

Lærerutdanning, statsvitenskap gr.f.

Ulike kurs innen ledelse (Solstrandprogrammet, Klart lederskap), HR/personal/HMS, økonomistyring, prosjektledelse o.l.

Emneord: Adminstrativ ledelse, Personaladministrasjon, Økonomistyring, Organisasjonsutvikling, planarbeid, Menneskerettigheter, Budsjett
Publisert 13. mars 2008 11:30 - Sist endret 4. juni 2020 13:43