Stener Ekern

Bilde av Stener Ekern
English version of this page
Telefon +47 22842005
Brukernavn
Besøksadresse Kristian August gate 17 Domus Juridica 7.etg 0164 OSLO
Postadresse Postboks 6706 St Olavs plass 0130 OSLO

Bakgrunn

Født 1954 i Canada. Hovedfag i sosialantropologi ved Universitetet i Bergen 1986, doktorgrad i samme fag fra Universitetet i Oslo 2006 med feltarbeid fra hhv Nicaragua og Guatemala. Arbeidet mange år i norsk bistand (NORAD, Caritas, Det norske Urbefolkningsprogrammet), i FN (Sannhetskommisjonen i El Salvador), fra 1997 tilsatt som forsker ved SMR. Har også utført en rekke konsulentoppdrag på feltet menneskerettigheter i bistand (rettsreform, ombudsinstitusjoner mv).

Undervisnings- og veiledningsområder

Politisk og juridisk antropologi; urbefolkninger og utviklingsproblematikk. Områder: Latin-Amerika, særlig Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Peru, Paraguay og Chile. Underviser i antropologi og menneskerettigheter, urbefolkningsproblematikk, spesielt mayafolk i Guatemala, samt latinamerikansk historie.

Emneord: Menneskerettigheter, Politisk og juridisk antropologi, Kulturelt mangfold, Sør- og Mellomamerika, Urfolk
Publisert 28. apr. 2008 19:35 - Sist endret 15. mai 2019 14:40

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter