Bestilling av kurs

Kontakt oss så kan vi sette sammen et egnet kursprogram for dine ansatte.

Oversikten Eksempler på kursopplegg viser temaer vi kan lage kurs om. Hvis det er ønskelig kan vi sette sammen kurs med flere temaer.

Vi tilbyr etterutdanningskurs. Dette er kurs som ikke gir studiepoeng, men som gir et faglig påfyll for folk i arbeid.

Undervisningsform og sted

Våre kurs er primært basert på forelesning og diskusjon og kan vare i en halv dag til en dag. Antall deltagere er i utgangspunktet fritt, men for å få til en dialog bør antallet begrenses til rundt 30 deltakere pr. kurs.

Vi holder gjerne kurs hos oppdragsgiver (innen Oslo) eller i egne lokaler.

Pris fastsettes etter kursets utforming.

 


 

Publisert 9. nov. 2009 16:31 - Sist endret 12. nov. 2009 15:18