Avdeling for forvaltningsinformatikk (AFIN)

Forvaltningsinformatikken er  tverrfaglig og inkluderer  fagområdene jus, informatikk og samfunnsvitenskap.

AFINs forskning og studier berører spørsmål knyttet til elektronisk forvaltning (eforvaltning), personvern og informasjonssikkerhet.

Forskning

AFIN har primært sin forskningsaktivitet innenfor forskningsområdet eforvaltning. Forskningen er preget av tverrfaglighet, og er nært tilknyttet forskningen ved Senter for Rettsinformatikk.

Studieprogrammer og emner

AFIN administrerer ett bachelorprogram og ett masterprogram innenfor fagområdet forvaltningsinformatikk, og tilbyr flere emner innenfor fagområdet.

Studentene ved AFIN nyter godt av tett kontakt med fagmiljøet og tilgang til en egen PC-stue - FILAB.

Studieprogrammene og -emnene styres faglig av Programrådet for forvaltningsinformatiske studier (PFIN).

Bibliotek

Juridisk bibliotek har spesialsamlinger på rettsinformatiske områder som personvern, telekommunikasjonsrett, elektronisk handel og opphavsrett.

Bibliotekets nettsider

Samarbeid

AFIN har et utstrakt samarbeid med både offentlige og kommersielle aktører.

 

 

Publisert 2. nov. 2009 10:06 - Sist endret 16. nov. 2016 09:35