Anders Løvlie

Førsteamanuensis - Institutt for offentlig rett
Bilde av Anders Løvlie
English version of this page
Telefon +47-22859410
Brukernavn
Besøksadresse Karl Johans gate 47 0162 OSLO Domus Bibliotheca
Postadresse Postboks 6706 St. Olavs plass 0130 OSLO
Emneord: Strafferett og straffeprosess

Publikasjoner

  • Løvlie, Anders (2013). Internering og normering - Om bruk og ikke- bruk av formell lov til å regulere forvaring av farlige personer i krisesituasjoner, I: Dag Michalsen (red.),  Unntakstilstand og forfatning: Brudd og kontinuitet i konstitusjonell rett.  Pax Forlag.  ISBN 978-82-530-3634-2.  Kapittel 9.  s 279 - 298
  • Løvlie, Anders (2013). Utsagnskategorier ved straffansvar for ærekrenkelse av omdømme, I: Alf Petter Høgberg; Trond Eirik Schea & Runar Torgersen (red.),  Rettssikker radikaler: Festskrift til Ståle Eskeland 70 år.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-39157-7.  kapittel 9.  s 189 - 221
  • Løvlie, Anders (2012). Strafferettslig psykose - bevistema og beviskrav. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  38(3-4), s 158- 180
  • Løvlie, Anders (2011). Ulovlig frihetsberøvelse, I: Olaf Halvorsen Rønning (red.),  Med loven mot makta. Juss-Buss førti år.  Novus Forlag.  ISBN 978-82-7099-648-3.  Ulovlig frihetsberøvelse.  s 243 - 250
  • Løvlie, Anders (2009). Beviskrav i fartssaker. Lov og Rett.  ISSN 0024-6980.  48(3), s 166- 180
  • Løvlie, Anders (2008). ADHD som straffutmålingsmoment. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  34(1), s 36- 51
  • Løvlie, Anders (2006). Psykiatriens rolle som premissleverandør for farevurderinger etter straffeloven § 39 c, forvaringsbestemmelsen. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  32(3), s 202- 228

Se alle arbeider i Cristin

  • Løvlie, Anders & Dahl, Alv A (2012). Fra villfarelse til vrangforestilling - Hvordan ta feil i psykiatrisk og juridisk forstand. Samtiden. Tidsskrift for politikk, litteratur og samfunnsspørsmål.  (3), s 86- 100
  • Johansen, Nicolay B.; Karlsen, Kjetil; Andenæs, Kristian; Kofoed, Sissel; Skulberg, Andreas & Løvlie, Anders (2009). Helse eller Sikkerhet?. Vis sammendrag
  • Løvlie, Anders (2009). Argumenter for og mot juryordningen. Kritisk juss.  ISSN 0804-7375.  (1), s 81- 100

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 19. des. 2016 15:36