Personer med emneord «Arbeidsliv»

Navn Telefon E-post Emneord
Bye-Andersen, Are Seniorrådgiver +47 22856700 90104188 are.bye-andersen@admin.uio.no Alumni, Arbeidsliv, Innovasjon
Jordhus-Lier, David Professor +47 22854807 +47 93038325 david.jordhus-lier@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Arbeidsliv, Sustainability Transitions, labour geography, Utvikling-politikk-miljø
Kiil, Maiken Bjerga Stipendiat +47 22854003 m.b.kiil@sosgeo.uio.no Samfunnsgeografi, Arbeidsliv, Fagforeninger, olje, Klimapolitikk
Klemsdal, Lars Førsteamanuensis +47 22857089 lars.klemsdal@sosgeo.uio.no Organisasjon-arbeid-ledelse, Arbeidsliv, Institusjonell teori, Agency theory
Kolbjørnsrud, Barbro Rådgiver +4746410287 (mob) barbro.kolbjornsrud@sv.uio.no Arbeidsliv, Alumni, Karriere, Rekruttering, Kommunikasjon
Midtbøen, Arnfinn Haagensen Førsteamanuensis +47 22854207 +47 920 82 553 a.h.midtboen@sosgeo.uio.no Sosiologi, Migrasjon, Integrasjon, Sosial ulikhet, Arbeidsliv, Offentlighet
Oppegaard, Sigurd Martin Nordli Stipendiat s.m.n.oppegaard@sosgeo.uio.no Sosiologi, Arbeidsliv, Politisk økonomi, Teknologi, Sosiologisk teori, Velferdsstat
Rudningen , Gudrun Ph.d.-kandidat 90889793 (mob) rugu@oslomet.no Arbeidsliv, Materiell kultur, Teknologi
Svensson, Kåre Seniorrådgiver +47 22844083 +47 48264079 (mob) kare.svensson@admin.uio.no Forskningsformidling, Samfunnskontakt, Næringsliv, Offentlig sektor, Arbeidsliv, Partnerforum
Wiig, Ingunn Seksjonsleder +47 22854920 +47 48034789 (mob) ingunn.wiig@admin.uio.no Donasjoner, Næringsliv, Samfunnskontakt, Arbeidsliv