Den digitale rettssalen

En digital, webbasert læringsplattform for jusstudenter.

Om prosjektet

Målsetningen med prosjektet ‘digital rettssal’ er å utvikle en digital rettssal som er egnet til både rettssaker og juridisk undervisning.

I første fase er målsetningen å utvikle en funksjonell prototype for avholdelse av rettsmøter. I den første fasen vil bruk av videokonferanseteknologi og legal design thinking være sentralt i utviklingsarbeidet. 

Plattformen skal bygges ut stegvis, og vil ved ferdigstilling inneholde følgende funksjoner:

 • Gjennomføring av (fiktive) rettsmøter
 • Automatiserte tilbakemeldinger på tekster ved hjelp av maskinlæring
 • Støtteverktøy for gjenfinning og fremstilling av relevant EØS-rett
 • Trening av ulike ferdigheter mot kunstig intelligens
 • Deltakelse og samarbeid i simuleringer av hovedforhandlinger, andre rettsmøter og forhandlinger for studenter

Ettersom rettssalen vil være webbasert, åpner det for at studenter kan samarbeide på tvers av universitetene og andre juridiske læresteder. 

Studentene som deltar i utviklingen av plattformen vil tilegne seg ferdigheter innenfor design, entreprenørskap og programmering. 

Illustrasjon som viser hvordan den digitale rettssalen kan se ut
Slik kan den digitale rettssalen se ut. Prototype ved student Fredrik Dreyer.

Hvorfor gjennomfører vi dette prosjektet?

Digitalisering av rettssaker vil forbedre tilgangen til domstolene og effektiviteten i rettssaker, sørge for pedagogisk utvikling av jusstudenter og bidra til innovasjon innen rettsteknologi i Norge.

Den digitale rettssalen vil være et verktøy i utdanningen av fremtidige advokater og jurister. Den vil gi studentene flere arenaer for å trene på skriftlige, muntlige og digitale ferdigheter. Plattformen vil også bidra til studentenes utvikling av etisk refleksjon, kritisk sans og gi bedre forståelse for juristrollen. 

Jurister møter et arbeidsliv som i økende grad digitaliseres, med høyere krav til digital kompetanse, og den digitale rettssalen vil bidra til at studentene vil være forberedt på arbeidslivet.

Plattformen gir også muligheter til økt samarbeid mellom de juridiske lærestedene i Norge, som er et av de overordnede målene for CELL. Ettersom rettssalen vil være webbasert, åpner det for at studenter kan samarbeide på tvers av universitetene og andre juridiske læresteder. 

Kontakt

Prosjekt- og utviklingsteam: 

 • Malcolm Langford
 • Marte B. Deichman-Sørensen
 • Øyvind Timian Dokk Husveg
 • Runar Hilleran Lie 
 • Tobias Mahler
 • Øystein Kvalø
 • Hilde Westbye 
 • Erik Winge 

Pedagogisk team

 • Crina Damsa
 • Gidske Dekker-Olsen
 • Sverre Blandhol
 • Nicole Versland
 • Birgitte Hagland 
 • Thea Mathilde Lium Dahlborg

Finansiering

Prosjektet finansieres av  prosjektmidler for digital vurdering (UiO) og HK-dir og Det juridiske fakultet gjennom Senter for fremragende utdanning-ordningen.

Samarbeidspartnere

Den digitale rettssalen blir utviklet i samarbeid med Domstoladministrasjonen, Insj UiO, Universitetsinitiativet på maskinlæring i utdanning,  Københavns Universitet og LINK (Senter for læring og utdanning, UiO) og HULAR.

Publisert 3. sep. 2020 12:26 - Sist endret 18. sep. 2021 11:38