CELL: Centre on Experiential Legal Learning

Når studentene kan prøve ut teoretisk kunnskap i praktiske øvelser, motiveres de bedre til å oppsøke, forstå og mestre ny kunnskap. Utviklingen og innføringen av slike erfaringsbaserte undervisningsformer koordineres gjennom CELL.

Fremtidens jurist

Erfaringsbaserte læringsformer bidrar til å utdanne jurister som er bedre rustet i møte med endringer i både samfunnet og juristprofesjonen.

Aktuelt

Kontakt og personer

Har du innspill, tilbakemelding eller spørsmål?

Send oss e-post: cell-post@jus.uio.no

Se også oversikt over deltagere i CELL-teamet.

Undervisning i dag

I mange emner benyttes allerede studentaktiviserende læringsformer. Se oversikten.

Den digitale jurist

Et prosjekt under CELL, med mål om å omstille jusstudiet slik at våre kandidater har de ferdigheter og kunnskaper som kreves når jus møter digitalisering, kunstig intelligens og maskinlæring.

Hvorfor CELL?

CELL er både en ramme for å samle eksisterende initiativ, og et svar på forventninger utenfra.