CELL: Centre for Experiential Legal Learning

Dugnad for digital undervisning

Ressurser og veiledninger for å tilrettelegge undervisning til digitale formater. Et hjelpetiltak i dagens situasjon, hvor korona-tiltak har ført til stengte undervisningsbygg

Bildet kan inneholde: laptop, teknologi, elektronisk apparat, datamaskin, touchpad.

Hva gjør vi?

CELL arbeider med å utvikle nye undervisningsformer innenfor juridiske fag. Målet er bedre læring for studentene og studenter som er bedre forberedt på arbeidslivet.

Prosjekter

Fakultetets ansatte oppfordres til å søke om midler til tiltak som støtter opp under CELLs prosjekter. 

Digitale arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Aktuelt

Hvem er vi?

Se oversikt over deltagere i CELL-teamet.

Vil du sende oss epost? cell-post@jus.uio.no

Følg oss på facebook

Undervisning i dag

I mange emner benyttes allerede studentaktiviserende læringsformer. Se oversikten.