Aktuelt

Aktuelle saker

 • CELL Nyhetsbrev Juli - God Sommer! 1. juli 2021 16:22

  Sommeren er her, men før laptopene klappes sammen for ferien har vi noe flere nyhetssaker på lur!

 • colourbox50874358 Forelesningens fremtid 1. juli 2021 16:21

  Hvordan blir forelesningene i fremtiden? Dette var temaet da CELL Norge arrangerte webinar 30 april.

Arrangementer

 • 065f810b-3fe6-43b7-91be-16d61175fbaa Åpent heldagsseminar: Empiriske metoder for jurister 25. aug. 2021 09:00

  Hvordan kan vi studere virkningene av lovgivning? Hvordan kan vi forklare dommeradferd? Hvordan kan vi forstå et vedtak utført av kunstig intelligens? I dette heldagsseminaret vil vi se på empiriske metoder og hvordan de kan gi svar på lignende spørsmål.

CELL studentsider

Ressurser og tips om digitale verktøy, digital undervisning, læringsressurser og annet.
 • hogetveit-berg-690x690 Nynorsk – Ein snarveg til god juss? 29. des. 2020 10:04

  Forskjellen mellom bokmål og nynorsk ligg ikkje i orda, fortel høgsterettsdommar Borgar Høgetveit Berg, men i stilen. Han meiner målforma har klare fordelar kva gjeld juridisk skriving – så klare at nynorskstudentane jamt over skriv betre juss enn bokmålsstudentane, hevdar han.

 • arnfinn-bardsen-690x388 Dommen – en tradisjonsbunden sjanger 14. des. 2020 13:58

  Dommer er, for det første, bundet av prosessrettslige krav. Samtidig må man huske på at dommer er bundet av en etablert sjangertradisjon, med gode grunner for seg, sier dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen Arnfinn Bårdsen.