Aktuelt

Aktuelle saker

 • plakater-gruppe-h2020-660 Nyhetsbrev fra CELL 9/2020 23. nov. 2020 12:48

  Vi publiserer vår nye evalueringsrapport om hjemmeeksamen i koronatiden, og kan dele nye funn og anbefalinger til institusjoner, faglærere og studenter. Hør Jan-Ove Færstad fra UiB snakke i NOKUT-podden om hvordan få til aktiv læring i store studentgrupper, og les intervju med vår studentsenterleder og studentleder i Den digitale pilar om jusstudiet - god mandag!

 • Vil du jobbe som læringsassistent ved siden av studiene våren 2021? 10. nov. 2020 19:46

  Det juridiske fakultetet bruker studenter på rettsvitenskap til å lede kollokvier, veilede og gi tilbakemelding på skriftlige innleveringer på 1. og 2. studieår.

Arrangementer

 • cb-coder CELLs digitale lunsjseminarer #17: Sosialt entreprenørskap 4. des. 2020 12:00

  Velkommen til CELL sitt digitale lunsjseminar hvor vi skal diskutere rettsteknologisk innovasjon! Som entreprenør kan man skape innovasjon, ofte for å oppnå profitt. Rettsteknologi kan imidlertid også brukes til å løse samfunnsproblemer, som for eksempel gi bedre tilgang til rettshjelp.

CELL studentsider

Ressurser og tips om digitale verktøy, digital undervisning, læringsressurser og annet.
 • kristina-labba Norsk rett på samisk språk 19. okt. 2020 10:51

  Samisk og norsk være likestilte språk, sier loven. Likevel er rettskildene i all hovedsak skrevet på norsk. Dette gjør det vanskelig å snakke om norsk rett på samisk, forteller førsteamanuensis Kristina Labba.

 • ole Vellykket forhandlingsøvelse med JURK 16. okt. 2020 15:02

  I høst fikk studenter prøve seg på muntlige forhandlinger i en fiktiv nemnd. Opplegget var del av kurs i diskriminerings- og likestillingsrett.