Aktuelt

Aktuelle saker

 • plakater-gruppe-h2020-690 Nyhetsbrev fra CELL 1/2021 8. feb. 2021 13:23

  Det er inngått et formelt samarbeid mellom CELL og de tre juridiske fakultetene, CELL Norge er en realitet og vi inviterer til nasjonalt seminar i mars. Alle artiklene i #skrivrett serien er nå publisert, og vi er svært stolte over at Lovlab skal inspirere nye unge mennesker om å søke studieplass ved UiO!

 • skjerm-tre-dekaner-og-mal-690 Samarbeider om nye måter å undervise jus 8. feb. 2021 13:23

  Et pedagogisk samarbeid mellom de tre juridiske fakultetene i Norge er nå startet opp. Målet er mer studentaktiv undervisning i jussutdanningene.

Arrangementer

Det er for tiden ingen arrangementer

CELL studentsider

Ressurser og tips om digitale verktøy, digital undervisning, læringsressurser og annet.
 • hogetveit-berg-690x690 Nynorsk – Ein snarveg til god juss? 29. des. 2020 10:04

  Forskjellen mellom bokmål og nynorsk ligg ikkje i orda, fortel høgsterettsdommar Borgar Høgetveit Berg, men i stilen. Han meiner målforma har klare fordelar kva gjeld juridisk skriving – så klare at nynorskstudentane jamt over skriv betre juss enn bokmålsstudentane, hevdar han.

 • arnfinn-bardsen-690x388 Dommen – en tradisjonsbunden sjanger 14. des. 2020 13:58

  Dommer er, for det første, bundet av prosessrettslige krav. Samtidig må man huske på at dommer er bundet av en etablert sjangertradisjon, med gode grunner for seg, sier dommer i Den europeiske menneskerettsdomstolen Arnfinn Bårdsen.