Om CELL

CELL er et faglig ressurssenter ved Det juridiske fakultet, som fikk SFU-status i 2020.

Vi fremmer og utvikler erfaringsbaserte og studentaktive undervisnings- og vurderingsformer i studieprogrammene ved fakultetet.

I videoen til høyre forteller vi hva vi gjør og hva målet med aktivitetene våre er.

CELL Norge

Et nasjonalt pedagogisk samarbeid mellom De jurdiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø og CELL Oslo. 

Bakgrunn

CELL er et resultat av engasjerte ansatte og studenter, samtidig er det et svar på samfunnsendringer og endringer i juristers roller.

Finansiering

Status som SFU tildeles av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku). CELL er samfinansiert av Diku, Det juridiske fakultet og UiO. 

Vi er også involvert i prosjekter med finansiering fra andre ordninger.

Strategi