Om CELL

CELL er eit fagleg ressurssenter ved Det juridiske fakultet, som fekk SFU-status i 2020.

Vi fremjar og utviklar erfaringsbaserte og studentaktive undervisnings- og vurderingsformer i studieprogramma ved fakultetet.

Videoen til høgre fortel om SFU-ordninga.

CELL Noreg

Eit nasjonalt pedagogisk samarbeid mellom Dei jurdiske fakulteta i Oslo, Bergen og Tromsø og CELL Oslo.

Bakgrunn

CELL er eit resultat av engasjerte tilsette og studentar, samtidig er det eit svar på samfunnsendringar og endringar i juristar si rolle.

Finansiering

Status som SFU blir tildelt av Direktoratet for høgare utdanning og kompetanse (HK-dir). CELL er samfinansiert av HK-dir, Det juridiske fakultet og UiO.

Vi er også involverte i prosjekt med finansiering frå andre ordningar.

Strategier og rapporter