Om CELL

CELL er et faglig ressurssenter ved Det juridiske fakultet, som fikk SFU-status i 2020.

Vi fremmer og utvikler erfaringsbaserte og studentaktive undervisnings- og vurderingsformer i studieprogrammene ved fakultetet.

Bilde av CELL-ansatte som holder opp plakat som viser de fem temagruppene i CELL..De avbildede er Erling Hjelmeng, Sofie A.E. Høgestøl, Sunniva Rebbestad, Eline Aubert, Morten S. Olsen, Hilde Westbye, Jon Christian F. Nordrum, Kristin S. Slåttå, Malcolm Langford, Gidske Dekker-Olsen, Johanne M. R Larsen, Sophia Susanne Traub Wulff og Tobias Mahler
Medlemmer i CELL er organisert i fem grupper - "pillarer" (foto: UiO)

Samarbeid med oss

CELL Norge

Et nasjonalt pedagogisk samarbeid mellom De jurdiske fakultetene i Oslo, Bergen og Tromsø og CELL Oslo. 

Bakgrunn

CELL er et resultat av engasjerte ansatte og studenter, samtidig er det et svar på samfunnsendringer og endringer i juristers roller.

Finansiering

Status som SFU tildeles av Direktoratet for internasjonalisering og kvalitetsutvikling i høgare utdanning (Diku). CELL er samfinansiert av Diku, Det juridiske fakultet og UiO. 

Vi er også involvert i prosjekter med finansiering fra andre ordninger.