Digital undervisning, innovasjon og legal design

Utvikling av studenters og underviseres digitale ferdigheter og tilrettelegging for god digital undervisning.

Legal Innovation Lab Oslo (LILO)

Koordinering av og støtte til rettsteknologi-prosjekter

Den digitale rettssalen

Et digitalt "treningsrom" for jusstudenter