Ressursar

Studentaktiv læring

Slik bidreg du til at studentane lærer å diskutere fagstoff, skrive gode tekstar og samarbeide med kvarandre.

Evaluering av undervisning og eksamen gjev oss grunnlag for endringsforslag og vidare utvikling.

Digital undervisning - starthjelp

Læringsassistentar

Det juridiske fakultet tilset læringsassistentar for å leie kollokviar, rette studentoppgåver og bidra i undervisning.

Evaluering av undervisning

Evaluering av undervisning og eksamen gjev oss grunnlag for endringsforslag og vidare utvikling.