English version of this page

Folkerett og internasjonal styring

Forskergruppen Folkerett og internasjonal styring foretar studier av internasjonale rettslige prosesser for å undersøke hvordan rettslige mekanismer virker over landegrensene.

 

Flagger ved FNs hovedbygning. Foto: un.org

Om gruppen

Forskergruppen Folkerett og internasjonal styring forsker på ulike aspekter av internasjonal lov. Gjennom å studere folkeretten og internasjonale prosesser på en kontekstspesifikk og tidsriktig måte, ønsker gruppen å bidra til nytenkning rundt folkerettslige spørsmål.

Formålet med gruppen er å samle og videreutvikle kompetansen i folkerett ved Det juridiske fakultet. Forskergruppen er derfor åpen for alle som forsker på folkerett.

Forskergruppen har engelsk som arbeidsspråk. En mer fyldig presentasjon av gruppen samt informasjon om aktuelle arrangementer og publikasjoner finnes på gruppens engelske nettside.

Publisert 30. juni 2016 15:59 - Sist endret 10. nov. 2017 09:39