Deltakere i Mellom demokratisk styring, effektiv konkurranse og avtalefrihet i markedsstaten

Navn Telefon E-post Emneord
Erling Hjelmeng Professor +47-22859784 e.j.hjelmeng@jus.uio.no Erstatningsrett, Konkurranserett
Hans Petter Graver Professor +47 22859739 +47 90606085 (mob) h.p.graver@jus.uio.no Konkurranserett, Forvaltningsrett, Europarett, Markedsrett, Rettsteori, Retorikk
Tarjei Bekkedal Studiedekan +47 22859601 +47 92 65 85 46 (mob) tarjei.bekkedal@jus.uio.no Europarett
Janicke Wiggen
Gøril Bjerkan