2022

Sist endret 16. juni 2022 12:05 av Mona Østvang Ådum
Sist endret 25. mai 2022 11:26 av Mona Østvang Ådum
Sist endret 25. mai 2022 11:30 av Mona Østvang Ådum

Viggo Hagstrøms stiftelse inviterte 18. mai til avduking av et portrett av vår tidligere professor i rettsvitenskap.

Sist endret 16. juni 2022 14:00 av Eva Dobos

Hvordan skal du sikre at du får leve et liv etter egne ønsker, når helsa svikter og det blir vanskelig å ivareta egne interesser?

Sist endret 23. mai 2022 12:52 av Mona Østvang Ådum
Sist endret 28. jan. 2022 14:24 av Mona Østvang Ådum

Søk spennende stilling som vitenskapelig assistent ved IFP!
Se alle utlysninger og husk søknadsfrist 3. mars!