Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: bokhylle, møbler, hylle, bok, vindu.
Publisert 14. des. 2021 18:25

Midt på en mørkegrønn dør i 2. etasje i Domus Media Øst skinner det i et messingskilt der det står «Breve og Aviser».  Luken og den blanke messingen vitner om en fordums tid da posten ble levert direkte til  kontoret som i dag heter «nr 266», og er et av de vakreste og best bevarte rom ved Universitetet i Oslo.

Bildet kan inneholde: smil, skulder, briller, erme, stående.
Publisert 26. aug. 2021 14:12

Samson Esayas, forhenværende stipendiat ved Senter for rettsinformatikk, fikk tildelt Kongens gullmedalje 2021 for sin PhD-avhandling. Komitéen fremhevet at oppgavens tema – kommersialisering av personopplysninger - var svært aktuell og viktig. 

Bildet kan inneholde: ledd, hode, smil, skulder, nakke.
Publisert 17. juni 2021 08:18

Viggo Hagstrøm etterlot seg et testament hvor det var bestemt at det skulle opprettes en stiftelse «til fremme av privatrettsforskning». Nå er den første masteroppgaven under stiftelsen levert. Bidrag fra stiftelsen er svært kjærkomne i formuerettsmiljøet, forteller Margrethe Buskerud Christoffersen. 

Bildet kan inneholde: tekst, historie, skrift, arkitektur.
Publisert 22. jan. 2021 12:51

Av John Asland.

Asland har med Arverett skrevet den første heldekkende fremstillingen av arveretten med utgangspunkt i lov om arv og dødsboskifte av 2019.

Bildet kan inneholde: tekst, historie, skrift, arkitektur.
Published Dec. 8, 2020 8:44 AM

- Automatic Individual Decisions In Public Administration And Computers Under The Rule Of Law

By Dag Wiese Schartum, University of Oslo.

In The Cambridge Handbook of the Law of Algorithms.

Bildet kan inneholde: rom, aldershjem.
Publisert 16. jan. 2020 16:08

Etter at fakultetsadministrasjonen hadde forlatt Domus Academica i oktober 2019 og flyttet til Domus Juridica, overtok Senter for rettsinformatikk kontorene i byggets 1. etasje.

Bildet kan inneholde: begivenhet, moro.
Publisert 4. nov. 2019 13:01

Oslo senter for kommersiell rett (OSKR) ble etablert for å bringe den akademiske forskningen nærmere det praktiske rettsliv. Det ble offisielt  åpnet 30. oktober i Gamle Festsal, og både de faglige diskusjonene og den påfølgende sosiale sammenkomsten viste tydelig behov og interesse for Senteret.       

Publisert 24. apr. 2018 10:10

På oppdrag fra Jusitsdepartementet skal Giuditta Cordero-Moss utarbeide et lovforslag om lovvalg på det formuerettslige område. Hun har invitert eksperter fra Norge, Norden, EU og USA til en 2-dagers konferanse for å gjennomgå state-of -the-art på dette område. Hensikten med konferansen er å gjennomgå eksisterende regulering, spesielt i EU, og se om det kan gi inspirasjon til den norske lov.

Publisert 14. apr. 2015 12:00

En artikkelsamling til minne om Jon Bing

Redaktører: Dag Wiese Schartum, Lee A. Bygrave, Anne Gunn Berge

Utgitt av Gyldendal Norsk Forlag

Kan bestilles via jonbing.net