Aktuelle saker

Bildet kan inneholde: rom, aldershjem.
Publisert 16. jan. 2020 16:08

Etter at fakultetsadministrasjonen hadde forlatt Domus Academica i oktober 2019 og flyttet til Domus Juridica, overtok Senter for rettsinformatikk kontorene i byggets 1. etasje.

PrivIus 211
Publisert 15. jan. 2020 10:34

- En analyse av Høyesteretts tilnærming til fastsettelsen av full erstatning

v/Sondre Nilsen Rødevand

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 211 - 2019

Bildet kan inneholde: tekst, font, bokomslag.
Publisert 2. jan. 2020 09:58

5. utgave

Av Hans Petter Graver

Bildet kan inneholde: bygning, begivenhet, rom.
Publisert 14. nov. 2019 14:38

På en to-dagers rundebordskonferanse under prosjektet Judges under Stress (JuS) har forskere fra Tsjekkia, Slovakia, Polen, Ungarn og Romania diskutert  domstolenes rolle i tidligere Øst-Europa.    

Bildet kan inneholde: begivenhet, moro.
Publisert 4. nov. 2019 13:01

Oslo senter for kommersiell rett (OSKR) ble etablert for å bringe den akademiske forskningen nærmere det praktiske rettsliv. Det ble offisielt  åpnet 30. oktober i Gamle Festsal, og både de faglige diskusjonene og den påfølgende sosiale sammenkomsten viste tydelig behov og interesse for Senteret.       

Oversikt over arveretten - omslag
Publisert 2. sep. 2019 13:59

Peter Lødrup og John Asland

Publisert 28. aug. 2019 14:25

- 2. utgave

Ole-Andreas Rognstad

Publisert 7. juni 2019 08:40

- 15. utgave

Red. Harald Irgens-Jensen

PrivIus 210
Publisert 28. mai 2019 14:26

- Overflateeierens rett til erstatning ved tunnelinngrep

v/Marie Engebakken Kvam

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 210 - 2019

Image may contain: text, font, water, organism, book cover.
Published May 3, 2019 8:44 AM

Edited by Beate Sjåfjell, University of Oslo, and Christopher M. Bruner, University of Georgia.

Published with Cambridge University Press (2019, print publication year 2020).

Published May 2, 2019 9:53 AM

-  A Study of Transnational Private Regulation 

By Tobias Mahler

 

Publisert 1. apr. 2019 14:44

Av Endre Stavang (red.)

Publisert 1. apr. 2019 14:27

Samspillet mellom aksjeselskapsretten og den alminnelige formueretten.

Av Margrethe Buskerud Christoffersen

Publisert 31. jan. 2019 14:08

Av Lasse Simonsen

Publisert 28. jan. 2019 09:45

Av Hans Petter Graver

Publisert 14. jan. 2019 13:44

HM Queen Elizabeth har utnevnt professor Mads Andenæs som Honorary Queens Counsel.  Tittelen Honorary QC gis til advokater og akademikere som har gjort seg bemerket med sitt bidrag til rettsystemet i England og Wales, uten å arbeide i eller opptre for domstolene.        

 

Publisert 20. des. 2018 08:35

Jurister som forsvarer rettssikkerheten under press er helter. Jussprofessor Hans Petter Graver presenterer i disse dager en rekke helter i en ny serie, som skal publiseres på Juridika Innsikt.

Tobias Mahler med robot
Publisert 8. nov. 2018 14:31

Prosjektet VIROS – Vulnerability in the Robot Society – skal belyse  rettslige og teknologiske problemstillinger knyttet til sikkerhet og personvern i robotteknologi.  

Prosjektet er sikret femårig finansiering fra Forskningsrådet.

Publisert 13. sep. 2018 19:58

Jussprofessor Hans Petter Graver er vald som ny preses eller leiar for Vitskapsakademiet for dei neste tre åra.

Published Aug. 8, 2018 8:44 AM

By Ole-Andreas Rognstad

 

Publisert 28. juni 2018 11:07

- Tolkning av entreprisekontrakter som er inngått etter regelverket for offentlige anskaffelser

v/Tobias Skurdal Tofte

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 209 - 2018

Publisert 31. mai 2018 14:42

Av Erling Eide og Endre Stavang

2. utgave

 

 

Published May 23, 2018 3:02 PM

Edited by Professor Beate Sjåfjell, University of Oslo and Professor Irene Lynch Fannon, University College Cork.

Published by Cambridge University Press, 2018

Published May 15, 2018 9:56 AM

By John Erik Fossum and Hans Petter Graver 

 

Publisert 27. apr. 2018 15:13

Av Kåre Lilleholt

2. utgave