Aktuelle saker

Oversikt over arveretten - omslag
Publisert 2. sep. 2019 13:59

Peter Lødrup og John Asland

Publisert 28. aug. 2019 14:25

- 2. utgave

Ole-Andreas Rognstad

Publisert 7. juni 2019 08:40

- 15. utgave

Red. Harald Irgens-Jensen

PrivIus 210
Publisert 28. mai 2019 14:26

- Overflateeierens rett til erstatning ved tunnelinngrep

v/Marie Engebakken Kvam

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 210 - 2019

Image may contain: text, font, water, organism, book cover.
Published May 3, 2019 8:44 AM

Edited by Beate Sjåfjell, University of Oslo, and Christopher M. Bruner, University of Georgia

Forthcoming with Cambridge University Press (2019)

Published May 2, 2019 9:53 AM

-  A Study of Transnational Private Regulation 

By Tobias Mahler

 

Publisert 1. apr. 2019 14:44

Av Endre Stavang (red.)

Publisert 1. apr. 2019 14:27

Samspillet mellom aksjeselskapsretten og den alminnelige formueretten.

Av Margrethe Buskerud Christoffersen

Publisert 31. jan. 2019 14:08

Av Lasse Simonsen

Publisert 28. jan. 2019 09:45

Av Hans Petter Graver

Publisert 14. jan. 2019 13:44

HM Queen Elizabeth har utnevnt professor Mads Andenæs som Honorary Queens Counsel.  Tittelen Honorary QC gis til advokater og akademikere som har gjort seg bemerket med sitt bidrag til rettsystemet i England og Wales, uten å arbeide i eller opptre for domstolene.        

 

Publisert 20. des. 2018 08:35

Jurister som forsvarer rettssikkerheten under press er helter. Jussprofessor Hans Petter Graver presenterer i disse dager en rekke helter i en ny serie, som skal publiseres på Juridika Innsikt.

Tobias Mahler med robot
Publisert 8. nov. 2018 14:31

Prosjektet VIROS – Vulnerability in the Robot Society – skal belyse  rettslige og teknologiske problemstillinger knyttet til sikkerhet og personvern i robotteknologi.  

Prosjektet er sikret femårig finansiering fra Forskningsrådet.

Publisert 13. sep. 2018 19:58

Jussprofessor Hans Petter Graver er vald som ny preses eller leiar for Vitskapsakademiet for dei neste tre åra.

Published Aug. 8, 2018 8:44 AM

By Ole-Andreas Rognstad

 

Publisert 28. juni 2018 11:07

- Tolkning av entreprisekontrakter som er inngått etter regelverket for offentlige anskaffelser

v/Tobias Skurdal Tofte

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 209 - 2018

Publisert 31. mai 2018 14:42

Av Erling Eide og Endre Stavang

2. utgave

 

 

Published May 23, 2018 3:02 PM

Edited by Professor Beate Sjåfjell, University of Oslo and Professor Irene Lynch Fannon, University College Cork.

Published by Cambridge University Press, 2018

Published May 15, 2018 9:56 AM

By John Erik Fossum and Hans Petter Graver 

 

Publisert 27. apr. 2018 15:13

Av Kåre Lilleholt

2. utgave

 

Publisert 27. apr. 2018 11:26

Av Dag Wiese Schartum

 

Publisert 24. apr. 2018 10:10

På oppdrag fra Jusitsdepartementet skal Giuditta Cordero-Moss utarbeide et lovforslag om lovvalg på det formuerettslige område. Hun har invitert eksperter fra Norge, Norden, EU og USA til en 2-dagers konferanse for å gjennomgå state-of -the-art på dette område. Hensikten med konferansen er å gjennomgå eksisterende regulering, spesielt i EU, og se om det kan gi inspirasjon til den norske lov.

Publisert 20. mars 2018 10:26

Redaktør: Giuditta Cordero-Moss

Open access

Publisert 1. mars 2018 11:26

Giuseppe Bianco

PrivIus - Journal of Private Law, nr. 208 - 2018

Publisert 15. feb. 2018 14:20

IT-gigantene Google og Facebook samler og bruker våre personlige opplysninger i stor skala. Mengder av informasjon kobles sammen og gir selskapene masse kunnskap som blir til salgsvare.