Bruk av maskinlæring i offentlig forvaltning - muligheter og problemer

I januar 2020 la Regjeringen frem Nasjonal strategi for kunstig intelligens. Der ble det bl.a. fremhevet at offentlig forvaltning er et viktig satsingsområde for slike teknologianvendelser.

 

På seminaret ser vi blant annet på utvikling av maskinlæringsmodeller, herunder særlig krav til datagrunnlaget. Vi belyser også forutsetninger for lovlig bruk når dataene er personopplysninger. Dette blir kombinert med praktiske erfaringer NAV har gjort med anvendelse av maskinlæring. Avslutningsvis ser vi nærmere på hvordan EUs forslag til forordning om kunstig intelligens kan virke inn på anvendelser i offentlig forvaltning.

Seminaret avholdes i Kjerka, og er åpen for fysisk deltakelse for påmeldte studenter som følger emner i forvaltningsinformatikk. Studenter på FINF4010 og FINF1001 har prioritet.

På grunn av smittesituasjonen er alle andre henvist til å delta via Zoom!

Deltakelse er gratis for alle, og påmeldingsfrist er tirsdag 14.september kl 14.00.

Publisert 24. aug. 2021 13:08 - Sist endret 10. sep. 2021 09:51