2021

Tidligere

Tid: 15. sep. 2021 12:1516:15

I januar 2020 la Regjeringen frem Nasjonal strategi for kunstig intelligens. Der ble det bl.a. fremhevet at offentlig forvaltning er et viktig satsingsområde for slike teknologianvendelser.