2021

Tidligere

Tid og sted: 30. nov. 2021 16:0017:30, Kjerka, DMV

Regjeringsadvokaten spiller en stadig større rolle i viktige politiske og rettslige prosesser. Stikkord er rettsliggjøring, domstolskontroll, politiske unntak og europeisk og internasjonal rett i norske domstoler. Dette seminaret gir anledning til å diskutere rollen i sammenlignende perspektiv.

Bildet kan inneholde: ansiktsuttrykk, gest, erme, lykkelig, gjøre.
Tid og sted: 23. nov. 2021 09:0013:30, Gamle Festsal, Domus Academica, Karl Johans gt. 47, Oslo

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for dem som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

Tid: 15. sep. 2021 12:1516:15

I januar 2020 la Regjeringen frem Nasjonal strategi for kunstig intelligens. Der ble det bl.a. fremhevet at offentlig forvaltning er et viktig satsingsområde for slike teknologianvendelser.