Lucy Smiths barnerettighetsdag - Barns rett til utdanning

Barnerettighetsdagen skal være en møteplass for de som aktivt jobber med barn og unges rettigheter i hverdagen. Dette gjelder både akademikere, beslutningstagere og praktikere. Deltagerne på barnerettighetsdagen skal få et enda mer bevisst forhold til barnekonvensjonen, slik at de i sitt arbeid kan gjøre en forskjell for barn og unge.

kvinne, tekst, rosa, turkis

Tema for årets barnerettighetsdag

Årets tema er "Barns rett til utdanning, barnekonvensjonens artikkel 28 og 29".

Program og påmelding

Påmelding og program vil bli publisert her:
Lucy Smiths barnerettighetsdag 2022 – Barneombudet
 

Om arrangementet

Barnerettighetsdagen arrangeres årlig i samarbeid med Barneombudet, Institutt for offentlig rett, Norsk senter for menneskerettigheter og Institutt for privatrett.

Streaming

Arrangementet streames direkte! Følg seminaret: https://youtu.be/-9G7faEjyfo

Lucy Smith

Lucy Smith var barnerettens mor i Norge, og hadde et livslangt engasjement for barns rettigheter. Hun er godt kjent som den første kvinnelige rektoren ved Universitetet i Oslo, men hennes engasjement strakte seg langt utover dette. I 2003 ble hun Norges første medlem av FNs barnekomité, og i årene 2003-2009 arbeidet hun for barns rettigheter over hele verden i komiteen

Lucy Smith var en stor inspirasjon for mange, og gjennom Lucy Smiths barnerettighetsdag ønsker man å videreføre hennes viktige arbeid for barns rettigheter.

Publisert 31. mai 2022 11:20 - Sist endret 21. nov. 2022 15:08