Medieovervåkning - Institutt for privatrett

Medieovervåkning fra Retriever av saker i nettmedier som omtaler Institutt for privatrett eller våre ansatte. Tjenesten er supplert av egenpublisert henvisning til utvalgte mediesaker fra papir- og etermedier.

 
Publisert 14. apr. 2011 14:53 - Sist endret 25. juni 2021 11:39