Informasjon om seminarlokalet Kjerka og loungen Viggo Hagstrøms sal

Kjerka er et seminar-/konferanselokale  og Viggo Hagstrøms sal er en tilhørende lounge. Lokalene ligger i 2. etasje i Domus Media Vest, Karl Johans gt. 47.

Her følger informasjon om bruk og utlån av lokalene.

Seminarlokalet Kjerka

Om lokalene

Kjerka har vanligvis plass til inntil 50 personer, men grunnet pandemien er det pr august 2020 kun lov med inntil 22. Rommet har stoler og møtebord samt AV-utstyr. Ved lån av Kjerka disponeres samtidig Viggo Hagstrøms sal som er en tilhørende lounge. Rommene ligger inne i Institutt for privatretts lokaler, og ved bruk av loungen vil det være gjennomgang av ansatte fra instituttet. Kjerka og Viggo Hagstrøms sal kan ikke benyttes samtidig til ulike arrangementer siden inngang til Kjerka er via loungen.

Hvem kan benytte lokalene

Loungen Viggo Hagstrøms sal
Loungen Viggo Hagstrøms sal

Lokalene lånes ut til enhetene ved Det juridiske fakultet og til universitetsledelsen.

Hva kan lokalene benyttes til

Lokalene skal kun benyttes til faglige arrangementer og lånes ikke ut til fester. Unntatt fra dette er doktormiddager* for stipendiater ved Det juridiske fakultet.

Gjester skal kun oppholde seg i Kjerka og Viggo Hagstrøms sal, ikke i tilstøtende ansattlokaler.

Adkomst

Adkomst skjer via inngangen som er fra vestsiden mot Domus Biblioteca/Frederiks gate, ved Aulakjelleren. Ta heis eller trapp opp til 2. etasje. Inngang via Aulatrappen er ikke tillatt. Det er egen gang inn til Kjerka fra trappen, og det må bestilles åpen dør under arrangementer med eksterne gjester. Ta kontakt med vaktalarm@admin.uio.no om dette.

Link gjerne i invitasjonen til kart i Google-maps som viser adkomst til Kjerka.

Forberedelser av lokalene/rydding/orden

Stoloppsett - Kjerka
Bord og stoler i Kjerka - Normaloppsett

Det er ingen assistanse i forbindelse med arrangementer. Arrangør må derfor selv sørge for å forberede lokalene (f eks ønsket bordoppsett), og rydde. Lokalene må ryddes umiddelbart etter arrangementets slutt (også kveldsarrangementer) for å være klart til bruk senere/neste morgen. Bord og stoler skal ved endringer settes tilbake til normaloppsett (se bilde), søppel kastes og eventuelle tomme flasker må tas med. (Det finnes container for glassflasker på baksiden av bygningen.)

All form for levende lys i og utenfor lokalene er forbudt.

IT støtte

Teknisk bistand/tilrettelegging før gjennomføring av arrangementet - ta kontakt med din lokale IT ansvarlig.

Ved tekniske problemer som oppstår i løpet av arrangementet ta kontakt med lokal it (it-jus@jus.uio.no).

Servering

Det er ikke tilgang til kjøkken i tilknytning til lokalene, så arrangør må enten bestille catering eller selv medbringe ferdiglaget mat. Ved bruk av cateringselskap må arrangør selv sørge for å være til stede og ta imot varene ved levering, og avtale med selskapet vedrørende henting av tomme fat og emballasje dagen etter. Dette plasseres i trappegang ved heisen. Det er ikke service, glass eller bestikk i lokalene.

Lokalene har ikke skjenkebevilling. Ansatte kan ha lukkede arrangementer med alkoholservering etter kl 15.00, jf Retningslinjer for bevertning og representasjon ved UiO.

Sikkerhet

Ved kveldsarrangementer må arrangør sørge for å oppnevne to brannansvarlige personer som ikke nyter alkohol. Ved arrangementer som varer utover kl 22.30 må det leies inn vakt fra UiOs vaktsentral. Minimum avtale er 3 timer. Send mail til vaktalarm@admin.uio.no for bestilling.

Toalett

Det er ett toalett (handicap) tilgjengelig ved inngangen til lokalet. I tillegg finnes det flere toaletter på inngangsplan ved Aulakjelleren.

Kontaktpersoner for reservasjon

Ørnulf Kristiansen: ornulf.kristiansen@jus.uio.no

Mona Østvang Ådum: m.o.adum@jus.uio.no

 

* Se informasjon om servering: Kun mulig med catering.

 

Publisert 27. apr. 2017 12:07 - Sist endret 10. mars 2021 11:22