CompLex-2019-01-Rekkevidden av barns personopplysningsvern etter GDPR art. 8

 - Om kravet til at informasjonssamfunnstjenesten må være tilbudt "directly" til et barn.

Omslag for CompLex 2019-01

Med EUs vedtakelse av personvernforordningen ble barns personopplysningsvern for første gang eksplisitt regulert i det EU-rettslige regelverket. Gjennom inkorporasjonen i personopplysningsloven ble dette gjeldende norsk rett.

2019-01, Baran Farsijani

 

Les hele utgivelsen CompLex 2019-01 (pdf)

Publisert 28. aug. 2019 11:56 - Sist endret 28. aug. 2019 11:56