Personvernkonferansen 2018

Personvern - prinsipielt sett

Personvernforordningen artikkel 5 knesetter seks generelle prinsipper for behandling av personopplysninger. På årets personvernkonferanse har vi valgt fire av de mest spennende og betydningsfulle prinsippene som utgangspunkt for analyse av forordningen og annen tilknyttet lovgivning. Vi gir grundige analyser av prinsippene, viser sammenhenger til andre bestemmelser, og illustrerer praktiske implikasjoner.

Norge har omfattende lovgivning innen helseområdet. Helseforskningsloven, helseregisterloven, pasient- og brukerrettighetsloven, helsepersonelloven og pasientjournalloven er sentrale eksempler. Disse lovene gjelder enten behandling av helseopplysninger eller forutsetter at slik behandling skjer. Vi avslutter konferansen med et innlegg som gir oversikt over hvordan personvernforordningen virker inn på det nasjonale helserettslige området.

Mer info om detaljert program og påmelding/betaling kommer i løpet av et par dager.

Arrangør

Senter for rettsinformatikk
Emneord: Personvern., SERI
Publisert 31. mai 2018 13:02 - Sist endret 18. okt. 2018 11:40