Forskning ved SERI og AFIN

Senterets fagområder tilhører en av de raskest voksende rettslige disipliner så vel akademisk som i det praktiske rettsliv. Gjennom oppdrag og andre former for samarbeid med norsk offentlig forvaltning og IKT-bransjen, tar SERI aktivt del i utviklingsarbeidet på mange områder. 

Tverrfaglighet har alltid vært en viktig del av SERIs forskningsstrategi, og SERI ser det som en viktig forskningsoppgave å kunne bidra til forståelsen av forholdet mellom samfunnet og den informasjonsteknologiske utviklingen ut fra et rettsvitenskapelig ståsted.  

Prosjekter

Alfabetisk oversikt over alle aktive prosjekter ved SERI og AFIN

Områder

SERI og AFIN har delt opp forskningen sin i fem områder.

Publikasjoner

Forskningspublikasjoner tilknyttet senteret.