Aktive prosjekter

Nedenfor finner du oversikt over aktive forskningsprosjekter ved SERI og AFIN. I tillegg vil det til enhver tid pågå arbeider med fagartikler mv. Informasjon om slike arbeider kan fås ved henvendelse til den enkelte forsker.