Forskningspublikasjoner

Doktoravhandlinger
Doktoravhandlinger skrevet av nåværende og tidligere forskere ved Senter for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk. 
Listen inneholder både disputasutgaver og bokutgivelser.

Bøker og artikkelsamlinger
Bøker og artikkelsamlinger av nåværende og tidligere medarbeidere ved Senter for rettsinformatikk og Avdeling for forvaltningsinformatikk.

Complex (ComputerLex)
Serien startet i 1981, og det har blitt utgitt mer enn to hundre titler siden den gang. I serien publiseres studentavhandlinger, utredninger, konferansebidrag m.m., i første rekke av personer med tilknytning til Senter for rettsinformatikk.

Skriftserien Jus og EDB
Skriftserie fra den gang Senter for rettsinformatikk het Institutt for privatrett, Avdeling for EDB-spørsmål. Første hefte ble utgitt i 1971, og siste hefte kom i 1981. Serien ble samme år avløst av Complex.

Nordisk årbok i rettsinformatikk
Årboken er et samarbeidsprosjekt mellom de nordiske rettsinformatiske miljøer, og har vært utgitt siden 1984.

Forvaltningsinformatisk Notatserie
Notatserien ble etablert i 1994 og inneholder bidrag som ofte gjelder pågående forskning.

Hovedfagsserien
Hovedfagsoppgaver fra Avdeling for forvaltningsinformatikk fra 1996-2004. Hoved- og masteroppgaver fra 2005 finnes elektronisk tilgjengelig via DUO.

Yulex
”Julebok” som inneholder et utvalg av artikler skrevet av Senterets medarbeidere i løpet av året. Siktemålet med serien er å vise bredden i det Senterets medarbeidere jobber med.

Andre publikasjoner 

CRISTIN
 

Publisert 8. jan. 2013 11:40 - Sist endret 14. des. 2021 13:23