English version of this page

Sjøsikkerhetsprosjektet (avsluttet)

Sjøsikkerhetsprosjektet handler om rettslige spørsmål knyttet til sjøsikkerhet. Hvilke muligheter har myndighetene til å påvirke sikkerheten for skip og oljeinstallasjoner?

Foto: Kasper Nymann/Colourbox.com

Om prosjektet

Prosjektet vil ta for seg både prinsipielt viktige emner og emner som er fremme i nyhetsbildet, så som CO2-utslipp fra skip og nordområdeproblematikken. Selv om vår interesse for dette bunner i vår respekt for menneskeliv og miljø, er hovedvekten lagt på emner der jurister kan bidra fordi problemene ikke bare er av politisk eller teknisk art, men også av juridisk art.

Mål

Målet for prosjektet er å forstå problemene med rettslig regulering bedre, slik at det kan lages et mer effektivt lovverk. Kan for eksempel sikkerhetskultur i et rederi påvirkes av lovverket? Og hvordan kan norske myndigheter øke sikkerheten på fremmede skip som passerer norskekysten, og på oljeutvinningen i nordområdene?

Resultater

Prosjektets resultater vil i hovedsak være vitenskapelig publisering i de kanaler som ellers brukes.

Bakgrunn

Om bakgrunnen for prosjektet, se prosjektnotatet (pdf).

Finansiering

Prosjektet har en rekke finansieringskilder. De støreste bidragsyterne er Universitetet i Oslo, Norges Forskningsråd og Nordisk Ministerråd.

Samarbeid

Prosjektet samarbeider med et nettverk av europeiske sjørettsinstitutter, Universitetet i Tromsø, Fridthjof Nansens Instiitutt, Det Norske Veritas, advokatfirma Wikborg, Rein & Co m.fl.

Publisert 30. okt. 2009 11:04 - Sist endret 26. feb. 2021 12:00