English version of this page

Oslo havrettsforum - OSLOS

Ved Nordisk institutt for sjørett har interessen for de offentligrettslige aspektene ved sjørett økt det siste tiåret. Fra 2013 har Instituttet innledet samarbeid med noen nøkkelpartnere og formalisert dette internasjonale samarbeidet i Oslo havrettsforum.

Illustrasjon: Colourbox.com

Prosjektets hovedside er på engelsk

Delprosjekt

Catherine Banet: Ny bruk og misbruk av havbunnen

Emneord: Havrett, Miljørett
Publisert 6. juni 2013 09:46 - Sist endret 7. mai 2020 17:18

Kontakt

Prosjektleder:
Henrik Ringbom 
phone +358-40-763 1071

Administrasjon:
Bente Lindberg Kraabøl
phone +47 47 02 69 02