English version of this page

Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 27. jan. 2022 10:0012:00, Zoom

Hvordan man tolker bevis er en av de store utfordringene for både rettsmedisinere og jurister. Institutt for kriminologi og rettssosiologi har invitert rettsgenetikeren Peter Gill til å presentere forskning på produksjon og formidling av DNA-bevis.

Bildet kan inneholde: panne, leppe, øyenbryn, skulder, nakke.
Tid og sted: 3. feb. 2022 14:1516:00, Zoom

Stipendiat Marte Rua ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt.

Bildet kan inneholde: briller, klær, briller, leppe, hake.
Tid og sted: 10. feb. 2022 11:1515:00, Aud 2, Domus Juridica and zoom

Özlem Gürakar-Skribeland ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Forced Return of Migrants to Transit Countries – A Case of Competing Sovereigns

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tidligere

Bildeillustrasjon med bilde av håndboken og forfatterne.
Tid og sted: 28. okt. 2021 14:3016:00, Domus Academica - Gamle festsal

Heidi Østbø Haugen og May-Len Skilbrei har skrevet en håndbok med alt du trenger å vite om forskningsetikk og databehandling.

Bildet kan inneholde: Nakke.
Tid og sted: 19. okt. 2021 10:1512:00, rom 8113, Domus Juridica

Stipendiat Nina Sunde ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Bildet kan inneholde: halskjede, ansikt, hår, yttertøy, smil.
Tid og sted: 22. juni 2021 11:3015:00, zoom

Cand.psych. Kristina Kepinska Jakobsen vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Objektivitet og empati i avhør av fornærmede - en kvalitativ undersøkelse av norske politiavhør

Tid og sted: 22. juni 2021 10:1511:00, zoom

Cand.psych. Kristina Kepinska Jakobsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: «En avhørspsykologisk analyse av Gjenopptakelseskommisjonens bemerkninger om avhørsteknikkene i etterforskningen av Baneheia-drapene, jfr. sak 2020/82».

Bildet kan inneholde: jeans, smil, dress skjorte, erme, gest.
Tid og sted: 11. juni 2021 11:1515:00, zoom

Master i administrasjons- og organisasjonsvitenskap Martin Nøkleberg ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Policing global hubs – A study of the Norwegian airport and maritime port security environments.

Disputasen vil foregå på engelsk.

Tid og sted: 10. juni 2021, Record

Master of Administration and Organization Theory Martin Nøkleberg will give a trial lecture for the degree of Ph.D on a prescribed topic, entitled: Security as Necessary Evil? The local disruption of global transport flows: a Norwegian perspective

Bildet kan inneholde: briller, panne, smil, skjorte, visjon omsorg.
Tid og sted: 30. apr. 2021 11:1515:00, zoom

John Todd-Kvam ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Understanding desistance and penality in Norway: discourses, practices and experiences

 

Tid og sted: 28. apr. 2021, opptak

John Todd-Kvam will give a trial lecture on the prescribed topic, entitled: A comparison of processes and structures of desistance and/or the role of probation between Norway and other countries

Bildet kan inneholde: skjerf, gul, nakke, mote tilbehør.
Tid og sted: 13. nov. 2020 11:1515:00, zoom

Cand.polit Hilgunn Olsen ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Narkotikapolitikk og skadereduksjon. Dilemmaer i politiarbeid, rusbehandling og sprøyterom

Tid og sted: 12. nov. 2020, opptak

Cand. polit Hilgunn Olsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Straff og skadereduksjon i narkotikapolitikken, idealer og realiteter.

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, frisyre, hake.
Tid og sted: 27. aug. 2020 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master i kriminologi Anja Emilie Kruse ved Institutt for Kriminologi og rettsosiologi og ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) vil forsvare sin avhandling for graden Phd: The Why, the Who and the Wherefore. Explanations, self-change and social friction in men’s narratives of sexual violations

Disputasen vil foregå på engelsk. 

Tid og sted: 27. aug. 2020 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Domus Academica

Master in Criminology Anja Emilie Kruse will give a trial lecture for the prescribed topic: What can we learn from men's accounts of sexual violating behaviour and what are the benefits and dangers of engaging with them?

Tid og sted: 26. aug. 2020 12:1514:00, Zoom møte

Stipendiat Dorina Damsa ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Tid og sted: 30. juni 2020 10:1512:00, 8111 Domus Juridica

Stipendiat Elisabeth Myhre Lie ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Bildet kan inneholde: person, hår, ansikt, hake, frisyre.
Tid og sted: 27. apr. 2020 13:1516:00, Zoom

Master i rettssosiologi Solveig Laugerud ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: The Legible Rape Victim: How Disciplinary Discourses in the Legal System Create a New Victim Identity

Tid og sted: 24. apr. 2020, zoom

Solveig Laugerud will give a trial lecture for the prescribed topic: Situating Norway in the global struggle against sexual violence: comparative perspectives on legal systems, discursive regimes and the role of non-state actors   

Tid og sted: 23. apr. 2020 14:0016:00, Zoom, https://uio.zoom.us/j/68927990826

Stipendiat Thomas Anton Sandøy ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Bildet kan inneholde: hvitkrage-arbeider, business, offisielt.
Tid og sted: 16. apr. 2020 10:1513:00, Zoom

Cand. polit Janne Henriette Ingarsdotter Helgesen ved Institutt for Kriminologi og rettssosiologi og Politihøgskolen i Oslo vil forsvare sin avhandling for graden Phd: Straff og velferd i fangebehandling av rusmiddelbrukere. En kvalitativ analyse av empowerment og samarbeid i norske rusmestringsenheter

Bildet kan inneholde: hår, eyewear, briller, hake, smil.
Tid og sted: 27. sep. 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i kriminologi Jenny Maria Lundgaard vil forsvare sin avhandling for graden Ph.d: Kritisk kunnskap: Meningsdannelse og beslutningsprosesser ved politiets operasjonssentral

Tid og sted: 27. sep. 2019 10:1511:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Master i kriminologi Jenny Maria Lundgaard avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Grenser for selvdisiplinering og selvsensur i politiforskning.

Özlem Gurakar-Skribeland. Foto: UiO.
Tid og sted: 21. juni 2019 13:0015:00, Rom 540, Domus Nova

Stipendiat Özlem Gurakar-Skribeland ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi (IKRS) presenterer sitt doktorgradsprosjekt

Bildet kan inneholde: Ansikt, Hår, Ansiktsuttrykk, Øyenbryn, Hake.
Tid og sted: 18. juni 2019 11:1515:00, Gamle festsal, 1. etg. Urbygningen

Cand. polit Lisbeth Fullu Skyberg ved Institutt for kriminologi og rettsosiologi og  vil forsvare sin avhandling for graden Phd:

Rettslige forklaringers troverdighet. En teoretisk, historisk og empirisk undersøkelse av bevismuntlighetens betydning for vurdering av troverdighet i straffesaker