Gjesteforelesninger og seminarer

Tidligere

Tid og sted: 27. jan. 2022 10:0012:00, Zoom

Hvordan man tolker bevis er en av de store utfordringene for både rettsmedisinere og jurister. Institutt for kriminologi og rettssosiologi har invitert rettsgenetikeren Peter Gill til å presentere forskning på produksjon og formidling av DNA-bevis.