Prøveforelesning: Hilgunn Olsen

Cand. polit Hilgunn Olsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Straff og skadereduksjon i narkotikapolitikken, idealer og realiteter.

Tid og sted for disputasen

Opptak av prøveforelesningen er tilgjengelig her.

 
Publisert 23. okt. 2020 14:59 - Sist endret 12. nov. 2020 12:39