Prøveforelesning: Hilgunn Olsen

Cand. polit Hilgunn Olsen avholder prøveforelesning over oppgitt emne: Straff og skadereduksjon i narkotikapolitikken, idealer og realiteter.

Tid og sted for disputasen

 

Publisert 23. okt. 2020 14:59 - Sist endret 3. feb. 2022 15:24