Narrativ kriminologi

Narrativ kriminologi er en teoretisk og metodisk tilnærming som ser på historiers rolle for kriminalitet og kriminalitetsforebygging. Vi studerer hvordan kulturelle, kollektive og personlige fortellinger motiverer, opprettholder og bidrar til at folk slutter med kriminalitet og andre skadelige handlinger.

Om forskningsområdet

Narrativ kriminologi forklarer kriminalitet og annen skade (harm) som et resultat av historier mennesker forteller om seg selv, både som individer og som grupper. Vi forstår fortellinger som essensielle for folks meningsskaping om eget liv – identitet – og derfor også handlinger. Narrativ kriminologi er en tilnærming basert på ideen om at historier er viktige data for å forstå kriminalitet. For enten fortellinger er «sanne» eller «usanne», så gjenspeiler de verdier, identiteter, kulturer og samfunn, og kan derfor bidra til vår forståelse av hvordan disse virker inn på lovbrudd og andre sosiale problemer.

Mål

Målet er å inspirere og samle forskere – kriminologer og andre – med interesse for fortellinger og språkets rolle for kriminalitet og andre former for skade. Vi ønsker å stimulere til nye teoretiske perspektiver og originale empiriske analyser. Tverrfaglig samarbeid er viktig og vi samarbeider med sosiologi, antropologi, psykologi, lingvistikk, statsvitenskap, historie og juss. Narrativ kriminologi jobber på tvers av nasjonale og disiplinære grenser.

Interesseområder

Våre interesser inkluderer alle former for vold, bruk av lovlige og ulovlige rusmidler, straff og fengsel, likegyldighet til lidelse, hvitsnippkriminalitet, miljøkriminalitet, krig og terrorisme, statlig overvåking. Generelt er vi interessert i alt som er definert som kriminalitet eller forstått som avvik i forskjellige samfunn, kulturer og land.

Utvalgte publikasjoner

Utvalgte arrangementer

2022: Third Narrative Symposium, Genoa
2017: Second Narrative Symposium, Oslo
2014: First Narrative Criminology Symposium, Oslo
2012: Narrative Criminology constitution seminar, Copenhagen

Nyhetsbrev

Abonner på nyhetsbrev (lenke).

Kontaktinformasjon

Publisert 7. apr. 2022 09:47 - Sist endret 30. juni 2022 21:09