Forskningsområder

Publisert 18. okt. 2009 22:47

Kriminologi tar opp spørsmål om avvik og sosial kontroll, med særlig vekt på lovbrudd og strafferettslige reaksjoner.

Publisert 19. okt. 2009 22:42

Rettssosiologi er studiet av forholdet mellom retten og samfunnet.